Nhận làm đồ án tổ chức thi công

Đồ Án TỔ CHỨC THI CÔNG KIẾN TRÚC HCM

Mã tài liệu

MH01A1

Mô tả

ĐỒ ÁN MÔN HỌC Loại: Đồ Án TỔ CHỨC THI CÔNG Hệ đào tạo: ĐẠI HỌC Trường: KIẾN TRÚC HCM Tên GVHD Kết cấu: TRẦN KIẾN TRƯỜNG Nội dung: CÔNG TRÌNH NHÀ 16 PHỔ QUANG, PHƯỜNG 2 QUẬN TÂN BÌNH.

Giá

300.000 vnđ

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC 2. 5

1.1. NỘI LỰC DẦM B194. 5

1.2. NỘI LỰC DẦM B12. 7

1.3. NỘI LỰC DẦM B272. 20

1.4. NỘI LỰC DẦM B81. 32

1.5. NỘI LỰC DẦM B96. 41

1.6. NỘI LỰC DẦM B66. 45

1.7. NỘI LỰC DẦM B278. 57

1.8. NỘI LỰC DẦM B277. 70

1.9. NỘI LỰC DẦM B288. 82

CHƯƠNG II:NỘI LỰC CỘT KHUNG 2. 84

2.1. NỘI  LỰC CỘT C9. 85

2.2. NỘI LỰC CỘT C10. 101

2.3. NỘI LỰC CỘT C11. 118

2.4. NỘI LỰC CỘT C12. 134

2.5. NỘI LỰC CỘT C13. 151

2.6. NỘI LỰC CỘT C14. 168

2.7. NỘI LỰC CỘT C15. 185

2.8. NỘI LỰC CỘT C16. 201

Các tài liệu cùng danh mục

Views