Ngân hàng 10 tầng Hutech

Ngân hàng 10 tầng Hutech

Ngân hàng 10 tầng Hutech
Ngân hàng 10 tầng Hutech
Ngân hàng 10 tầng Hutech
Ngân hàng 10 tầng Hutech
Ngân hàng 10 tầng Hutech
Ngân hàng 10 tầng Hutech
Ngân hàng 10 tầng Hutech
Ngân hàng 10 tầng Hutech

Mã tài liệu

TN00A00

Mô tả

Tính sàn, Cầu thang, bể nước, khung móng ( 2 phương án ) tính theo tiêu chuẩn mới Ngân hàng sóc trăng cao 10 tầng Thầy Nguyễn Văn Giang hướng dẫn lớp 30ldxd

Giá

500.000 vnđ

MỤC LỤC

PHẦN 1 : KIẾN TRÚC................................................................................... 4

Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH..................................................... 4

 1. Vị trí xây dựng công trình.................................................................................................... 4
 2. Giải pháp áp dụng............................................................................................................ 4
  1. Giải pháp kết cấu............................................................................................................. 4
  2. Giải pháp sử dụng diện tích............................................................................................ 4
  3. Giải pháp giao thông....................................................................................................... 5
  4. Giải pháp kỹ thuật............................................................................................................ 5
 3. Đặc điểm khí hậu ,địa chất ,thủy văn................................................................................. 6
  1. Đặc điểm khí hậu ............................................................................................................... 6
  2. Địa chất thủy văn................................................................................................................ 6
 4. Loại và cấp công trình.......................................................................................................... 6

 

PHẦN 2 : KẾT CẤU....................................................................................... 7

Chương 2 : TÍNH TOÁN SÀN ĐIỂN HÌNH TẦNG 5................................................................. 7

 1.  
  1. Mặt bằng kết cấu dầm sàn, số liệu tính toán.................................................................... 7
  2. Chọn sơ bộ tiết diện sàn....................................................................................................... 7
  3. Chọn sơ bộ tiết diện dầm..................................................................................................... 8
  4. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn.................................................................................... 9

2.4.1      Tĩnh tải............................................................................................................................ 9

2.4.2      Hoạt tải.......................................................................................................................... 10

2.4.3      Trọng lượng tường ngăn quy đổi thành tải phân bố đều trên sàn........................... 10

2.4.4      Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên từng ô sàn..................................................... 11

 1. Xác định nội lực................................................................................................................... 11

2.5.1      Tính toán các ô bản đầm ............................................................................................ 11

2.5.2     Tính toán các ô bản kê................................................................................................. 14

Chương 3 : THIẾT KẾ CẦU THANG......................................................................................... 20

 1.  
  1. số liệu tính toán.................................................................................................................... 20

3.1.1      Chọn kích thước cấu kiện cầu thang........................................................................... 22

3.1.2     vật liệu............................................................................................................................ 22

 1. Tính bản thang CT1............................................................................................................ 23

3.2.1      Sơ đồ tính....................................................................................................................... 23

3.2.2      Tải trọng tác dụng........................................................................................................ 23

3.2.3      Xác định nội lực............................................................................................................ 26

3.2.4      Tính toán cốt thép......................................................................................................... 27

 1. Tính bản thang CT2............................................................................................................ 28

3.3.1      Sơ đồ tính....................................................................................................................... 28

3.3.2      Tải trọng tác dụng........................................................................................................ 28

3.3.3      Xác định nội lực............................................................................................................ 30

3.3.4      Tính toán cốt thép......................................................................................................... 31

 1. Tính toán dầm chiếu nghỉ................................................................................................... 31

3.4.1      Chọn dầm chiếu nghỉ .................................................................................................. 31

3.3.2      Tải trọng tác dụng........................................................................................................ 32

3.3.3      Sơ đồ tính....................................................................................................................... 32

3.3.4      Xác định nội lực............................................................................................................ 32

3.3.5      Tính cốt thép................................................................................................................. 33

 1. Tính toán dầm chiếu tới...................................................................................................... 35

3.5.1      Chọn dầm chiếu nghỉ .................................................................................................. 35

3.5.2      Tải trọng tác dụng........................................................................................................ 35

3.5.3      Sơ đồ tính....................................................................................................................... 35

3.5.4      Xác định nội lực............................................................................................................ 36

3.5.5      Tính cốt thép................................................................................................................. 37

Chương 4 : THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI...................................................................................... 39

 1.  
  1. Yêu cầu công năng và kích thước...................................................................................... 39
  2. Tính toán bản nắp............................................................................................................... 41

4.2.1      Sơ đồ tính....................................................................................................................... 41

4.2.2      Xác định tải trọng......................................................................................................... 42

4.2.3      Xác định nội lực............................................................................................................ 43

4.2.4      Tính toán cốt thép......................................................................................................... 43

 1. Tính toán bản đáy............................................................................................................... 45

4.3.1      Sơ đồ tính....................................................................................................................... 45

4.3.2      Xác định tải trọng......................................................................................................... 46

4.3.3      Xác định nội lực............................................................................................................ 47

4.3.4      Tính toán cốt thép......................................................................................................... 48

 1. Tính toán bản thành........................................................................................................... 50

4.4.1      Sơ đồ tính....................................................................................................................... 50

4.4.2      Xác định tải trọng......................................................................................................... 50

4.4.3      Xác định nội lực............................................................................................................ 52

4.4.4      Tính toán cốt thép......................................................................................................... 53

 1. Tính toán dầm nắp, dầm đáy............................................................................................. 54

4.5.1      Tải trọng tác dụng lên dầm nắp.................................................................................. 54

4.5.2      Tải trọng tác dụng lên dầm đáy.................................................................................. 54

4.5.3      Xác định nội lực............................................................................................................ 59

4.5.4      Tính toán cốt thép......................................................................................................... 64

 1. Kiểm tra nứt cho bản thành và bản đáy bể.................................................................... 69

Chương 5 : THIẾT KẾ KHUNG KHÔNG GIAN TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO KHUNG TRỤC 2............................................................................................................................ 72

 1.  
  1. Trình tự tính toán................................................................................................................ 72
  2. Hệ chịu lực chính của công trình....................................................................................... 72

5.2.1      Kết cấu sàn.................................................................................................................... 73

5.2.2      Kết cấu cột..................................................................................................................... 73

5.2.3      Kết cấu dầm................................................................................................................... 74

 1. Tải trọng tác dụng vào khung........................................................................................... 76

5.3.1      Tải trọng thẳng đứng.................................................................................................... 76

5.3.2      Tải trọng ngang............................................................................................................. 81

 1. Xác định nội lực cho khung không gian............................................................................ 85

5.4.1      Các trường hợp tải trọng tác dụng lên công trình..................................................... 85

 1. Tổ hợp tải trọng................................................................................................................... 82
 2. Xác định nội lực công trình................................................................................................ 95
 3. Kiểm tra lc dc cho ct gia............................................................................................ 98
 4. Kiểm tra lc dc cho ct gia biên..................................................................................... 98
 5. Kiểm tra độ cứng của công trình....................................................................................... 99
 6. Tính toán và bố trí cốt thép cho khung trục 2.............................................................. 100

5.10.1    Tính toán và bố trí cốt thép cho dầm khung............................................................ 100

5.10.2    Tính toán và bố trí cốt thép cho cột khung............................................................... 110

 

PHẦN 3 : NỀN MÓNG............................................................................... 120

Chương 6 : THIẾT KẾ MÓNG CHO KHUNG TRỤC 2........................................................ 120

 1.  
  1. Giới thiệu công trình......................................................................................................... 120
  2. Điều kiện địa chất công.................................................................................................... 120

6.2.1      Địa chất........................................................................................................................ 121

6.2.2      Lựa chọn giải pháp nền móng................................................................................... 123

 1. Cơ sở tính toán................................................................................................................... 123

6.3.1      Các giả thiết tính toán............................................................................................... 123

6.3.2      Các loại tải trọng dùng tính toán.............................................................................. 123

 1. Phương án 1 : cọc BTCT đúc sẵn.................................................................................... 124

6.4.1      Tải trọng...................................................................................................................... 124

6.4.2      Chọn sơ bộ chiều cao đài và chiều sâu chôn móng................................................ 124

6.4.3      Cấu tạo cọc.................................................................................................................. 127

6.4.4      Sức chịu tải của cọc.................................................................................................... 130

6.4.5      Tính móng M1 (dưới chân cột C13).......................................................................... 136

6.4.6      Tính móng M2 (dưới chân cột C3)............................................................................ 146

 1. Phương án 2 : cọc khoan nhồi........................................................................................... 157

6.5.1      Tải trọng...................................................................................................................... 157

6.5.2      Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước............................................................... 158

6.5.3      Cấu tạo cọc.................................................................................................................. 158

6.5.4      Sức chịu tải của cọc.................................................................................................... 159

6.5.5      Tính móng M1 (dưới chân cột C13).......................................................................... 165

6.5.6      Tính móng M2 (dưới chân cột C3)............................................................................ 174

 1. So sánh 2 phương án móng............................................................................................... 185

6.6.1    Phương án móng cọc ép.............................................................................................. 184

6.6.2    Phương án móng cọc nhồi........................................................................................... 184

 

CHƯƠNG 1

TỔNG QUÁT VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

 1. Vị trí xây dựng công trình:

Công trình Ngân Hàng Công Thương Sóc Trăng nằm trong khuôn viên khu đất có diện tích 1925,26m2 thuộc thửa đất số 166, khóm 1, phường 2, thị xã Sóc Trăng. Khu đất nằm trong tổng thể dự án khu vực đã được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

 • Phía Đông Nam giáp đường Trần Hưng Đạo
 • Phía Tây Nam giáp đường Trần Văn Quới
 • Phía Đông Bắc giáp khu đất của dự án
 • Phía Tây Bắc giáp khu dân cư hiện hữu

Quy mô công trình gồm một tầng hầm và 10 tầng lầu với diện tích xây dựng 542.2m2. Chức năng là trung tâm giao dịch ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 

Chương 2

TÍNH TOÁN SÀN ĐIỂN HÌNH TẦNG 5

 

 1. Mặt bằng kết cấu dầm sàn, số liệu tính toán        

 

Hình 2.1 Mặt bằng dầm, ô sàn tầng 5

 1. Chọn sơ bộ tiết diện  sàn
 • Lưới cột lớn (8.9m x 8m) nên dùng hệ dầm giao nhau chia nhỏ các ô sàn.
 • Chiều dày sàn được chọn phụ thuôc vào nhịp và tải trọng tác dụng, đdựa vaøo aán baûn soå tay thieát keá: “ECONOMIC CONCRETE FRAME ELEMENTS” nhằm chọn nhanh kích thước các cấu kiện trong nhà cao tầng nhanh chóng và hiệu quả về mặt kinh tế nhất, có thể sơ bộ xác định chiều dày sàn theo công thức sơ bộ tra theo biểu đồ sau:

Chương 3

THIẾT KẾ CẦU THANG

 

 1.  
 2.  
  1. Số liệu tính toán
   1. Chọn kích thước cấu kiện cầu thang
 • Đối với cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 có chiều cao 4,6m, sử dụng cầu thang 2 vế .Từ tầng trệt lên chiếu nghỉ là 15 bậc và từ chiểu nghỉ lên tầng 1 là 11 bậc, kích thước mỗi bậc (177x250) mm, riêng bậc cuối cùng có kích thước (172x250).
 • Đối với cầu thang từ tầng 2 lên các tầng trên có chiều cao 3,40m, sử dụng cầu thang 2 vế, mỗi vế 11 bậc, kích thước mỗi bậc (155x250) mm.riêng bậc cuối cùng có kích thước (150x250).

 

Các tài liệu cùng danh mục

Views

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Fri 01/07/2016 | 18:02 GMT+7

 Tầng1: là nơi để xe, hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà ở cũng như toàn khu vực, chứa máy phát...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

Fri 01/07/2016 | 17:57 GMT+7

GVHD Phan Trường Sơn Chuyên Đề GIẢI PHÁP SÀN VƯỢT NHỊP LỚN (ÁP DỤNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI THU NHẬP THẤP) Hướng đông: giáp với đường Công Trường Mê...Chi tiết

Chi tiết

 1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:50 GMT+7

Sử dụng, khai thác triết để nét hiện đại với cửa kính lớn, tường ngoài được hoàn thiện bằng sơn nước. Mái BTCT có lớp chống thấm và cách nhiệt....Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

Fri 01/07/2016 | 17:41 GMT+7

Cấp công trình: cấp 2 Công trình bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Tổng diện tích xây dựng là 23.6 x 44.4 = 1047.84 m2 Chiều cao công...Chi tiết

Chi tiết

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:40 GMT+7

Đại học Mở Hồ Chí Minh Thầy Nguyễn Hoài Nghĩa - Các hệ kết cấu cơ bản: Kết cấu khung, kết cấu tường chịu lực, kết cấu lõi cứng và kết cấu hộp...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:34 GMT+7

Khoa Xây Dựng & Điện, Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thầy Lê Văn Phước Nhân Công trình có 1 tầng hầm * Các tầng phần thân Công trình có 1...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

Fri 01/07/2016 | 17:28 GMT+7

2. Nhiệm vụ : (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) • Kiến trúc và kết cấu (60%): tính các bộ phận kết cấu của công trình (dầm, sàn tầng điển...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

Fri 01/07/2016 | 17:22 GMT+7

Công trình được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển rộng mở các hoạt động của con người. Qui mô công trình Chiều cao công trình: 34,5...Chi tiết

Chi tiết

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:16 GMT+7

Trường Đại học Mở Công trình gồm 10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng các công ty, các cửa hàng buôn bán, quán...Chi tiết

Chi tiết

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình gồm 21 tầng trong đó có một tầng hầm dùng làm gara ôtô. Công trình có tổng chiều cao là 72,9 (m) kể từ cốt 0,000 và tầng hầm nằm ở cốt –3,500...Chi tiết

Chi tiết

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình chung cư 18 tầng được xây dựng ở Huyện Bình Chánh - Tp.HCM. Chức năng sử dụng của công trình là cho thuê hay bán cho người có nhu cầu về nhà ở,...Chi tiết

Chi tiết

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

• Công trình cao ốc SACOMBANK gồm 2 tầng hầm , 17 tầng nổi với hệ thống văn phòng , phòng họp , cà phê sân vườn …. và khối tháp 17 tầng được sử dụng...Chi tiết

Chi tiết