đồ án tốt nghiệp full download

Tổng hợp đồ án tốt nghiệp Cầu

Tổng hợp đồ án tốt nghiệp Cầu
Tổng hợp đồ án tốt nghiệp Cầu
Tổng hợp đồ án tốt nghiệp Cầu
Tổng hợp đồ án tốt nghiệp Cầu
Tổng hợp đồ án tốt nghiệp Cầu
Tổng hợp đồ án tốt nghiệp Cầu

Mã tài liệu

TN00A02

Mô tả

PA 1 : Cầu đúc hẫng 5 nhịp liên tục 51+76+84+76+51 PA 2 : Cầu dàn thép 3 nhịp liên tục 2x34.5+56+88+56+2x34.5 Mặt cắt ngang 7+2x0.2+2x1.5+2x0.3 . Hộp đơn, vách đứng. Khổ thông thuyền : 9x60 m

Giá

Liên hệ

1.Nguyễn Duy Tuấn : Cầu đúc hẫng
 
http://www.mediafire.com/?n0hv4o9wyotv7so
PA 1 : Cầu đúc hẫng 5 nhịp liên tục 51+76+84+76+51
PA 2 : Cầu dàn thép 3 nhịp liên tục 2x34.5+56+88+56+2x34.5
Mặt cắt ngang 7+2x0.2+2x1.5+2x0.3 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 9x60 m

2.Hoàng Văn Thái : Cầu đúc hẫng
 
http://www.mediafire.com/?qr130xrsxg3o3gg
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+54+78+54+2x33
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 3x33+99+3x33
Mặt cắt ngang 7.5+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

3.Huỳnh Quang Chỉnh : Cầu đúc hẫng
 
http://www.mediafire.com/?km4m30zwrxng48x
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+68.5+95+68.5+3x33
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 5x33+90+5x33
Mặt cắt ngang 7.65x2+2x1.0+2x0.25 . Hộp đôi, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 12x75 m

4.Nguyễn Duy Nam : Cầu đúc hẫng
 
http://www.mediafire.com/?96odin7s4n9kbr6
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+45.5+70+45.5+40
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 2x40+80+2x40
Mặt cắt ngang 5.5x2+2x1.3+2x0.3 . Hộp đôi, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

5.Nguyễn Như Ngọc : Cầu đúc hẫng
 
http://www.mediafire.com/?0qxlsb7xfil162z
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6
PA 2 : Cầu liên tục đúc trên đà giáo di động MSS 3x45+60+3x45
Mặt cắt ngang 7+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

6.Hoàng Năng Tú ĐH XD : Cầu đúc hẫng
 
http://www.mediafire.com/?3avcertte34cx9m
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+80+120+80+40
PA 2 : Cầu extradose 90+180+90
PA 3 : Cầu dây văng 87+182+87
Mặt cắt ngang 5.5x2+2x0.5 . Hộp đơn, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 7x50 m


Thêm một vài đồ án về cầu đúc hẫng : (ĐH GTVT TP HCM)


7.Đỗ Minh Duy :  http://www.mediafire.com/?wzs7efcrmhyz6id

8.Nguyễn Quốc Huy :  http://www.mediafire.com/?ozlcl4o6r2wb056

9.Nguyễn Thanh Tiền :  http://www.mediafire.com/?99xnu0herfdgcwh10.Vương Hùng Vân ĐH GTVT CS2 : Cầu dây văng dầm cứng
 
http://www.mediafire.com/?68n3w1wus6vk5jv
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+55+80+55+3x33 Hộp đơn, vách xiên.
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp liên tục 3x33+56+80+56+3x33
PA 3 : Cầu dây văng 2x33+58+122+58+2x33 dầm cứng dạng khung không có bản đáy
Mặt cắt ngang 4.5x2+2x0.25+2x1.05+2x0.25 . 
Khổ thông thuyền : 9x60 m

11.Hoàng Chí Dũng ĐH BKĐN : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn
 
http://www.mediafire.com/?795682khwxweht2
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+56+80+56+2x33 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 9x28 
PA 3 : Cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61
Mặt cắt ngang 8+2x1.5+2x0.3 . 
Khổ thông thuyền :

12.Hoàng Phú Tuệ : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?69nfsx9lmauz6h9
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3 nhịp liên tục nhiệt 3x37m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 3x38.65
Mặt cắt ngang 4.0x2+2x1.5+2x0.5 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 6.5x25 m

13.Nguyễn Đức Thiện : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?gdu1yk9kkdou1qh

14.Phan Đăng Khoa : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông đường xe chạy dưới
 
http://www.mediafire.com/?848up3dw91ss1zv
PA 1 : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 2x29+90+2x29 m
PA 2 : Cầu đúc hẫng 59+90+59
Mặt cắt ngang 14+2x1.2+2x0.55 
Khổ thông thuyền : 9x60 m

15.Đỗ Ngọc Linh : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông đường xe chạy giữa
 
http://www.mediafire.com/?mmv99536cn5f9sg
PA 1 : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 33+36+96+36+33 m
Mặt cắt ngang 25 m
Khổ thông thuyền : 9x60 m

16.Trần Văn Phúc : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông
 
http://www.mediafire.com/?3zs6o6j3c0c4ssu

17.Nguyễn Đình Duy ĐH BKĐN (tại chức) : Cầu dầm Super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?x5l9b5aldybo1vn
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 52.5+75+52.5 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x36 m 
PA 3 : Cầu dàn thép nhịp giản đơn 60+60+60
Mặt cắt ngang 8+2x1+2x0.25 . 
Khổ thông thuyền : sông cấp 5

18.Nguyễn Đăng Huỳnh Thái Bình ĐH BKĐN (tại chức) : Cầu dầm T căng sau
 
http://www.mediafire.com/?6a9a97ua6u35bje
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 42+60+42 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm T căng sau 5x29 m 
PA 3 : Cầu dầm T căng sau 7x21.5 m
Mặt cắt ngang 10+2x1.25+2x0.3 . 
Khổ thông thuyền : sông cấp 5

19.Một số bản vẽ và thuyết minh rời về cầu dầm T (tại chức) : Cầu dầm T căng sau
 
http://www.mediafire.com/?cf1lbvpidq5p278
Chú ý các thuyết minh và bản vẽ trên là không liên quan tới nhau, Trong đó có 1 bài thuyết minh của Trần Cảnh Hoàng trường mình (GTVT TP HCM) do thầy Mai Lựu hướng dẫn. Các bài nào mở thư mục ra không thấy gì thì nhớ mở chế độ xem được file ẩn là thấy liền.

20.Trần Tân Tiến : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?1493jq35g75omdr
PA 1 : Nhịp dẫn Cầu dầm super T căng trước 40 m
PA 2 : Nhịp dẫn Cầu dầm i căng trước 33 m
Mặt cắt ngang 7x2+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 7x50 m

21.Đặng Văn Tài : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?awli4chhnqr407g
PA 1 : Cầu dầm Thép liên hợp bản BTCT 5x34 m
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x34 m
Mặt cắt ngang 7.5+2x1.4+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

22.Đỗ Thành Trung : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?lyvdi21qxxov6ym
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 38 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 11.25x2+1+2x0.5 . 11 dầm
Khổ thông thuyền : 

23.Dương Chí Hiếu : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?l5cgzwp9p4q0gka
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x30 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 14+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

24.Phan Thừa Đại Thắng : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?h319n62wxlkly5w
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x24.5+33+34.4+33+3x24.5 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 10.75++2x0.5 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

25.Trương Quang Thắng : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?0zq8x95z7r5rxn6
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 5x35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 8+1.5x2+2x0.3 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

26.Võ Thế Phương : Cầu dầm super T căng sau
 
http://www.mediafire.com/?d66tyb54329a3jx
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 7.5+1.5x2+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

27.Hồ Văn Tri : Cầu dầm I căng sau
 
http://www.mediafire.com/?5ibacvc5t2hcvgg
PA 1 : Cầu dầm I căng sau 5x30.8 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 5x30.8 
Mặt cắt ngang 7x2+2.25x2+2x0.3+2x0.45+0.5 . 5 dầm (2 cầu đặt sát nhau, cách nhau 5 cm)
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

28.Trần Xuân Thiện : Cầu dầm I căng trước
 http://www.mediafire.com/?7lp97s2doeobm11

29.Phạm Quang Dũng : Cầu dầm super T căng sau
 
http://www.mediafire.com/?jb3akeisnljk34a
PA 1 : Cầu dầm super T căng sau 3x40 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x40 
Mặt cắt ngang 7+1.4x2+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

30.Nguyễn Văn Nam : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?epxhmcxx8xtgx8t
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x35.2 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x35.2 
Mặt cắt ngang 7+1.5x2+2x0.25 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

31.Nguyễn Tấn Phước : Cầu dầm super T căng trước
 
http://www.mediafire.com/?6d8kidddxqtfgkd
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x33 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x33 
Mặt cắt ngang 7x2+1.5x2+2x0.3 . 9 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m 


32.Hà Phương Anh (cd07) : Cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng
 
http://www.mediafire.com/?oni9m48icr5odu0


33.Nguyễn Ngọc Nam : Thiết kế cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý
 http://www.mediafire.com/?a8rt6hacvkxe66a


34.Nguyễn Văn Nhẫn : Thiết kế cầu Bà Lớn - Cầu dầm giản đơn liên hợp BTCT.
 http://www.mediafire.com/?o93e89lbx75e24p


35. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường – Thiết kế cầu Super T 3×40 và cầu dây văng 99.5 + 210 + 99.5m Super tee 3x40m.
 http://www.mediafire.com/?ycqtof2326pu147

 

 


36. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường - Thiết kế cầu dầm liên tục BTCT ứng suất trước 56+80+56m và 2 nhịp cầu dẫn BTCT ƯST 2x33m.- Thiết kế cầu thép liên hợp bản BTCT 9 x 28m- Thiết kế cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61m.
 http://www.mediafire.com/?31jb832xscxinne


37. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường : Thiết kế tính toán cầu 200m - Thiết kế cầu liên tục đúc hẫng 60+80+60m- Thiết kế cầu dây văng 46+98+46m- Thiết kế cầu dầm Super T 5x40m.
 http://www.mediafire.com/?o0aby4a8olssb8w


38. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường ĐH GTVT: Thiết kế tính toán cầu dây văng.
 http://www.mediafire.com/?bol98sk36bq8iq8
Khổ cầu : 2 x 3.75 + 2 x 2.5 


39. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường ĐHXD: Thiết kế tính toán cầu dây văng.
 http://www.mediafire.com/?g878dbk3avdqa6a


40. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường ĐHXD: Thiết kế cầu dàn thép.
 http://www.mediafire.com/?ql82qhlulddlfs9

Các tài liệu cùng danh mục

Views

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG TRÌNH BIỂN THIẾT KẾ KỸ THUẬT Ụ KHÔ ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA JACKUP TN02B2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG TRÌNH BIỂN THIẾT KẾ KỸ THUẬT Ụ KHÔ ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA JACKUP TN02B2

Wed 01/07/2015 | 00:35 GMT+7

Công trình biển dầu khí trường ĐH Xây dựng Th.s Dương Thanh Quỳnh - Quy trình đóng mới và sửa chữa jack-up, tàu - Đã tìm hiểu được hình dáng, kết cấu...Chi tiết

Chi tiết

Đồ án tốt nghiệp Đường ô tô đại học xây dựng hà nội cấp III v60km/h

Đồ án tốt nghiệp Đường ô tô đại học xây dựng hà nội cấp III v60km/h

Wed 01/07/2015 | 00:32 GMT+7

Đoạn tuyến qua 2 điểm A11-B11 thuộc tuyến đường tỉnh lộ nối từ huyện Trấn Yên lên thành phố Yên Bái thuộc địa phận tỉnh Yên Bái Đoạn tuyến có...Chi tiết

Chi tiết

Đường ô tô miền núi 40km/h - nâng cấp cải tạo đường, nút giao thông

Đường ô tô miền núi 40km/h - nâng cấp cải tạo đường, nút giao thông

Fri 29/05/2015 | 13:32 GMT+7

1. Phần I: TKCS: TK mới tuyến đường miền núi đi qua xã Buôn-TriĂ, tỉnh Đăk Lăk dài 5km. 2. Phần II: TKKT: TK nâng cấp cải tạo tuyến đường CMT8 đi qua Huyện...Chi tiết

Chi tiết