đồ án tốt nghiệp full download

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

Mã tài liệu

TN01A29

Mô tả

• Công trình cao ốc SACOMBANK gồm 2 tầng hầm , 17 tầng nổi với hệ thống văn phòng , phòng họp , cà phê sân vườn …. và khối tháp 17 tầng được sử dụng làm ngân hàng SACOMBANK và văn phòng cho thuê . Cao ốc SACOMBANK hứa hẹn sẽ mang đến một đẵng cấp mới về dịch vụ ngân hàng và cho thuê văn phòng ở TP.Hồ Chí Minh. • Quy mô công trình: - 2 tầng hầm là khu vực bãi giữ xe ôtô và xe máy  Tầng trệt (tầng 1) là khu vực sảnh đón khách giao dịch…  Tầng 2 là phòng làm việc .  Tầng 3 -14 cho thuê văn phòng..  Tầng 15-16 là phòng giám đốc , phó giam đốc và phòng làm việc..  Tầng thượng là hệ thống cà phê sân vườn .

Giá

500.000 vnđ

DANH SÁCH BẢNG BIỂU TRONG THUYẾT MINH

Bảng III.1 Sơ bộ tiết diện cột 33

Bảng III.2 Tỉnh tải do tường xây trực tiếp lên sàn. 43

Bảng III.3 Hoạt tải tác dụng lên sàn. 44

Bảng III.4  Kết quả tổng hợp tải trọng tác dụng lên ô bản. 44

Bảng III.5 Phân loại các ô sàn. 45

Bảng III.6 Kết quả xác định nội lực các ô bản một phương. 47

Bảng III.7 Kết quả xác định nội lực các ô bản hai phương. 48

Bảng III.8 Kết quả tính thép các ô sàn làm việc 1 phương. 52

Bảng III.9 Kết quả tính thép các ô sàn làm việc 2 phương. 52

Bảng III.10 Tĩnh tải tác dụng lên chiếu nghỉ 62

Bảng III.11 Tĩnh tải tác dụng lên bản thang. 63

Bảng III.12 Kết quả tính toán cốt thép bản thang. 67

Bảng III.13 Chu kỳ và tần số 6 dạng dao động đầu tiên. 99

Bảng III.14 Tải trọng gió tĩnh theo phương X.. 101

Bảng III.15 Tải trọng gió tĩnh theo phương Y.. 102

Bảng III.16 Giá trị tính toán thành phần động Mode 1 phương OX.. 106

Bảng III.17 Giá trị tính toán thành phần động Mode 1 phương OY.. 107

Bảng III.18 Giá trị tính toán thành phần động Mode 2 phương OX.. 107

Bảng III.19 Giá trị tính toán thành phần động Mode 2 phương OY.. 108

Bảng III.20 Giá trị tính toán thành phần động Mode 3 phương OX.. 109

Bảng III.21 Giá trị tính toán thành phần động Mode 3 phương OY.. 109

Bảng III.22 Bảng chuyển vị lớn nhất tại đỉnh công trình. 114

Bảng III.23 Bảng nội lực dầm B380 kí hiệu trong ETABS. 115

Bảng III.24 Kết quả tính thép gối trái dầm nhip 1b-2. 117

Bảng III.25 Kết quả tính thép giữa dầm nhip1b-2. 118

Bảng III.26 Kết quả tính thép giữa nhịp dầm nhịp 2-3. 118

Bảng III.27 Kết quả tính thép gối trái dầm nhịp 1b-2 và gối phải dầm nhịp 2-3. 119

Bảng III.28 Kết quả tính thép gối phải dầm nhịp 2-3 và gối phải dầm nhịp 3-3c. 120

Bảng III.29 Kết quả tính thép giữa dầm nhịp 3-3c. 120

Bảng III.30 Kết quả tính thép gối phải dầm nhịp 3-3c. 121

Bảng III.38 Kết quả tính thép đai dầm.. 124

Bảng III.31 Bảng nội lực cột khung trục 2. 131

Bảng III.32 Kết quả tính thép cột khung trục 2. 136

 

 

DANH SÁCH HÌNH ẢNH TRONG THUYẾT MINH

Hình II.1 Phối cảnh công trình. 19

Hình II.2 Mặt cắt đứng công trình. 21

Hình II.3 Mặt cắt đứng công trình. 22

Hình III.2 Mặt bằng dầm sàn. 31

Hình III.3 Diện truyền tải từ bản sàn xuống cột 32

Hình III.4 Mặt bằng bố trí cột 34

Hình III.5 Mặt bằng bố trí dầm sàn. 40

Hình III.6 Mặt bằng ký hiệu ô bản. 40

Hình III.7 Các lớp cấu tạo sàn văn phòng. 41

Hình III.8 Các lớp cấu tạo sàn ban công, nhà vệ sinh. 42

Hình III.9 Sơ đồ tính bản làm việc 1 phương. 46

Hình III.10 Sơ đồ tính bản làm việc 2 phương. 47

Hình III.11 Mặt bằng cầu thang. 60

Hình III.12 Mặt cắt đứng  cầu thang. 61

Hình III.13 Chi tiết cấu tạo bậc thang. 62

Hình III.14 Sơ đồ tính cầu thang. 65

Hình III.15 Nội lực vế thang 1. 66

Hình III.16 Nội lực vế thang 2. 66

Hình III.18 Các dạng dao động cơ bản. 99

Hình III.14  Hình dạng 3 dạng dao động đầu tiên. 100

Hình III.20  Mô hình khung không gian được xây dựng bằng phần mềm ETABS. 113

Hình IV.1 Hình trụ hố khoan. 160

Hình IV.2 Bố trí cọc móng M1. 171

Hình IV.3 Mặt cắt địa chất móng M1. 172

Hình IV.4 Khối móng quy ước. 175

Hình IV.6 Đáy tháp xuyên thủng. 183

Hình IV.8 Sơ đồ tính đài cọc. 185

Hình IV.9 Bố trí cọc móng M2. 187

Hình IV.10 Mặt cắt địa chất móng M2. 188

Hình IV.11 Khối móng quy ước. 191

Hình IV.12 Đáy tháp xuyên thủng. 198

Hình IV.14 Sơ đồ tính đài cọc. 200

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG  I : MỞ ĐẦU........................................................................................................ 16

1.1.         Mục đích nghiên cứu........................................................................................... 16

1.2.         Nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................................... 16

1.3.         Phương pháp nghiên cứu..................................................................................... 17

1.4.         Kết quả nghiên cứu.............................................................................................. 17

1.5.         Kết cấu của luận văn tốt nghiệp......................................................................... 18

CHƯƠNG  II : KIẾN TRÚC................................................................................................. 19

2.1.         Giới thiệu về công trình...................................................................................... 19

2.1.1.     Đặc điểm chung............................................................................................... 19

2.1.2.     Chức năng và quy mô công trình.................................................................. 19

2.2.         Giải pháp kiến trúc.............................................................................................. 23

2.2.1.     Mặt bằng........................................................................................................... 23

2.2.2.     Mặt đứng........................................................................................................... 23

2.3.         Giải pháp kỹ thuật................................................................................................ 23

2.3.1.     Giải pháp kết cấu............................................................................................. 23

2.3.2.     Vật liệu sử dụng cho công trình.................................................................... 24

2.3.3.     Giải pháp hạ tầng kỹ thuật............................................................................. 24

2.4.         Kết luận................................................................................................................. 25

CHƯƠNG  III : KẾT CẤU.................................................................................................... 26

3.1.         Giải pháp kết cấu................................................................................................. 26

3.1.1.     Các giải pháp kết cấu chính cho nhà cao tầng............................................ 26

3.1.2.     Hệ kết cấu sàn.................................................................................................. 27

3.2.         Vật liệu sử dụng cho công trình......................................................................... 28

3.2.1.     Bê tông.............................................................................................................. 28

3.2.2.     Cốt thép............................................................................................................. 28

3.3.         Các quy phạm và tiêu chuẩn làm cơ sở cho việc thiết kế.............................. 29

3.4.         Xác định sơ bộ tiết diện các cấu kiện............................................................... 29

3.4.1.     Sơ bộ tiết diện vách......................................................................................... 29

3.4.2.     Sơ bộ tiết diện sàn........................................................................................... 29

3.4.3.     Sơ bộ tiết diện dầm.......................................................................................... 30

3.4.4.     Sơ bộ tiết diện cột............................................................................................ 31

3.5.         Xác định tải trọng đứng....................................................................................... 34

3.5.1.     Tải trọng tác dụng lên sàn.............................................................................. 34

3.5.1.1.    Tĩnh tải tác dụng lên sàn......................................................................... 34

3.5.1.2.    Hoạt tải tác dụng lên sàn......................................................................... 35

3.5.1.3.    Tải trọng các kết cấu bao che, tường ngăn, vách ngăn....................... 36

3.6.         Nguyên tắc cơ bản về cấu tạo bê tông cốt thép............................................... 36

3.7.         Lựa chọn phương pháp tính toán....................................................................... 36

3.7.1.     Các giả thiết tính toán..................................................................................... 36

3.7.2.     Phương pháp xác định nội lực....................................................................... 37

3.7.3.     Công cụ tính toán............................................................................................ 37

3.7.3.1.    Phần mềm ETABS 9.7.1.......................................................................... 37

3.7.3.2.    Phần mềm SAP2000 V16........................................................................ 38

3.7.3.3.    Một số lưu ý khi tính toán....................................................................... 38

3.7.3.4.    Nội dung tính toán................................................................................... 38

3.8.         Thiết kế sàn tầng điển hình................................................................................. 39

3.8.1.     Sơ bộ kích thước các cấu kiện....................................................................... 39

3.8.1.1.    Sơ bộ kích thước bản sàn........................................................................ 39

3.8.1.2.    Sơ bộ kích thước dầm.............................................................................. 39

3.8.2.     Xác định tải trọng............................................................................................ 41

3.8.2.1.    Tỉnh tải....................................................................................................... 41

3.8.2.1.1.     Tỉnh tải do các lớp cấu tạo sàn....................................................... 41

3.8.2.1.2.     Tỉnh tải do tường xây trực tiếp lên sàn......................................... 43

3.8.2.2.    Hoạt tải...................................................................................................... 43

3.8.2.3.    Tổng tải trọng tính toán........................................................................... 44

3.8.3.     Tính toán nội lực và cốt thép......................................................................... 45

3.8.3.1.    Quan điểm tính toán................................................................................ 45

3.8.3.2.    Phân loại ô bản......................................................................................... 45

3.8.3.3.    Tính toán nội lực...................................................................................... 46

3.8.3.4.    Tính toán cốt thép.................................................................................... 51

3.8.4.     Kiểm tra khe nứt của các ô bản..................................................................... 55

3.8.4.1.    Lý thuyết tính toán................................................................................... 55

3.8.4.2.    Tính toán cụ thể........................................................................................ 56

3.8.5.     Kiểm tra độ võng các ô bản........................................................................... 57

3.8.5.1.    Lý thuyết tính toán................................................................................... 57

3.8.5.2.    Tính toán cụ thể........................................................................................ 58

3.9.         Thiết kế cầu thang bộ điển hình......................................................................... 60

3.9.1.     Lựa chọn sơ bộ tiết diện................................................................................. 61

3.9.2.     Xác định tải trọng tác dụng lên bản thang................................................... 62

3.9.2.1.    Tĩnh tải....................................................................................................... 62

3.9.2.2.    Hoạt  tải..................................................................................................... 63

3.9.2.3.    Tổng tải tác dụng...................................................................................... 64

3.9.3.     Tính bản thang................................................................................................. 64

3.9.3.1.    Sơ đồ tính toán.......................................................................................... 64

3.9.3.2.    Xác định nội lực....................................................................................... 65

3.9.3.3.    Tính toán cốt thép.................................................................................... 66

3.10.      Thiết kế bể nước................................................................................................... 67

3.10.1. Mô tả kết cấu hồ nước..................................................................................... 67

3.10.1.1.Xác định dung tích bể............................................................................... 67

3.10.1.2.Xác định kích thước bể............................................................................ 69

3.10.2. Mô tả kết cấu hồ nước..................................................................................... 69

3.10.2.1. Phân loại bể nước..................................................................................... 70

3.10.2.2. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện............................................................. 71

3.10.3. Tính toán bản nắp............................................................................................ 72

3.10.3.1.Xác định tải trọng và tác động................................................................ 72

3.10.3.2.Sơ đồ tính toán bản nắp............................................................................ 73

3.10.3.3.Xác định nội lực bản nắp......................................................................... 74

3.10.3.4.Tính toán cốt thép bản nắp...................................................................... 74

3.10.4. Tính toán bản đáy............................................................................................ 75

3.10.4.1. Xác định tải trọng và tác động............................................................... 75

3.10.4.2. Xác định sơ đồ tính.................................................................................. 76

3.10.4.3. Xác định nội lực....................................................................................... 76

3.10.4.3. Tính toán cốt thép.................................................................................... 77

3.10.5. Tính toán bản thành........................................................................................ 77

3.10.5.1. Xác định tải trọng và tác động............................................................... 77

3.10.5.2.  Xác định nội lực bản thành.................................................................... 79

3.10.5.3.  Tính toán cốt thép bản thành................................................................. 79

3.10.6.   Tính toán hệ dầm........................................................................................... 80

3.10.6.1.  Xác định tải trọng tác động.................................................................... 80

3.10.6.2. Sơ đồ tính khung không gian hồ nước mái........................................... 82

3.10.6.3. Xác định nội lực....................................................................................... 86

3.10.6.3. Tính toán cốt thép:................................................................................... 90

3.11.      Đặc trưng động học công trình........................................................................... 97

3.11.1.  Lý thuyết tính toán.......................................................................................... 97

3.11.2.  Tính toán các dạng dao động riêng............................................................... 98

3.12.      Tải trọng gió........................................................................................................ 101

3.12.1.  Thành phần gió tĩnh...................................................................................... 101

3.12.1.1. Lý thuyết tính toán................................................................................ 101

3.12.1.2. Áp dụng tính toán.................................................................................. 101

3.12.2.  Thành phần gió động.................................................................................... 103

3.12.2.1. Lý thuyết tính toán................................................................................ 103

3.12.2.2. Áp dụng tính toán.................................................................................. 106

3.12.3.  Phân phối tải trọng gió vào công trình...................................................... 110

3.13.      Tải trọng và tổ hợp tải trọng............................................................................. 110

3.13.1.  Các trường hợp tải trọng............................................................................... 110

3.13.2.  Tổ hợp nội lực................................................................................................ 111

3.14.      Sơ đồ tính............................................................................................................ 112

3.14.1.  Nội lực............................................................................................................ 113

3.14.2.  Kiểm tra chuyển vị đỉnh............................................................................... 113

3.15.      Thiết kế khung trục 2........................................................................................ 115

3.15.1.  Tính cốt thép dầm......................................................................................... 115

3.15.1.1. Tính thép dọc.......................................................................................... 115

3.15.1.1.1.     Nội lực tính toán.......................................................................... 115

3.15.1.1.2.     Quan điểm tính toán.................................................................... 115

3.15.1.2. Tính thép đai........................................................................................... 122

3.15.1.3. Tính cốt treo tại vị trí lực tập trung..................................................... 124

3.15.1.4. Cắt cốt thép............................................................................................. 124

3.15.2.  Tính cốt thép cột........................................................................................... 125

3.15.2.1. Lý thuyết tính toán................................................................................ 125

3.15.2.2. Tính toán cụ thể..................................................................................... 129

Độ mảnh cột theo  phương X : ..................................... 129

Vậy và  <28  lấy  =1.......................................................................................... 129

 và ............................................. 129

Tinh .................................................................. 130

Độ lệch tâm tĩnh học .............................................. 130

Tính ...................................................................... 130

Vậy diện tích toàn bộ cốt thép dọc................................................................................... 130

Xác định hàm lượng cốt thép ....................................... 130

Hàm lượng cốt thép hợp lý .................................................................. 131

Hàm lượng cốt thép hợp lý.................................................. 131

_ Các cặp còn lại tính tương tự.......................................................................................... 131

3.15.2.3. Tính cốt đai cho cột............................................................................... 142

3.15.3.  Tính toán vách cứng.................................................................................... 144

3.15.3.1. Cơ sở lý thuyết tính toán..................................................................... 144

3.14.3.2. Tính toán cốt thép dọc......................................................................... 148

3.14.3.3. Kiểm tra khả năng chịu cắt cho vách............................................... 152

CHƯƠNG  IV : NỀN MÓNG............................................................................................. 154

4.1.         Giới thiệu............................................................................................................ 154

4.2.         Điều kiện địa chất.............................................................................................. 155

4.2.1.     Sơ lược về điều kiện địa chất...................................................................... 155

4.2.1.1.    Tổng quát................................................................................................ 155

4.2.1.2.    Đặc điểm cơ lý các lớp đất................................................................... 155

4.2.2.     Phân tích điều kiện thiết kế nền móng của đất nền.................................. 161

4.3.         Xác định sức chịu tải của cọc.......................................................................... 161

4.3.1.     Khái quát về móng cọc khoan nhồi............................................................ 161

4.3.2.     Đề xuất các cọc và xác định sức chịu tải của cọc.................................... 163

4.3.2.1.    Đề xuất cọc............................................................................................. 163

4.3.2.2.    Xác định sức chịu tải của cọc.............................................................. 163

4.4.         Phương án 1: Thiết kế móng cọc khoan nhồi................................................. 169

4.4.1.     Thiết kế móng M1 (tại cột giữa khung chính trục 2)............................... 169

4.13.1.1. Tải trọng tác dụng lên móng................................................................. 169

4.13.1.2. Chọn cọc và sơ bộ chiều dài................................................................ 170

4.4.1.3.    Kiểm tra sức chịu tải của cọc............................................................... 173

4.4.1.4.    Kiểm tra ứng suất đất nền dưới mũi cọc............................................. 174

4.4.1.5.    Kiểm tra lún khối móng quy ước......................................................... 179

4.4.1.6.    Kiểm tra chiều sâu chôn móng............................................................. 182

4.4.1.7.    Kiểm tra chọc thủng cho đài cọc......................................................... 182

4.4.1.8.    Tính toán kết cấu đài cọc...................................................................... 183

4.4.2.     Thiết kế móng M2 (tại cột biên khung chính trục 2)............................... 185

4.4.2.1.    Tải trọng tác dụng lên móng................................................................. 185

4.4.2.2.    Chọn cọc và sơ bộ chiều dài................................................................ 186

4.4.2.3.    Kiểm tra sức chịu tải của cọc............................................................... 189

4.4.2.4.    Kiểm tra ứng suất đất nền dưới mũi cọc............................................. 190

4.4.2.5.    Kiểm tra lún khối móng quy ước......................................................... 195

4.4.2.6.    Kiểm tra chiều sâu chôn móng............................................................. 198

4.4.2.7.    Kiểm tra chọc thủng cho đài cọc......................................................... 198

4.4.2.8.    Tính toán kết cấu đài cọc...................................................................... 199

4.5.         Phương án 2: Thiết kế móng cọc bê tông ly tâm ứng suất trước............ 201

4.5.1.     Giới thiệu sơ lược về cọc bê tông ly tâm ứng suất trước..................... 201

4.5.2.     Đề xuất các cọc và xác định sức chịu tải................................................. 203

4.5.2.1. Đề xuất cọc............................................................................................... 203

4.5.2.2. Xác định sức chịu tải.............................................................................. 204

4.5.2.2. Kiểm tra cẩu cọc..................................................................................... 209

4.5.3.     Thiết kế móng M1 (tại cột giữa khung chính trục 2)........................... 211

4.5.3.1.    Tải trọng tác dụng lên móng.............................................................. 211

4.5.3.2.    Chọn cọc và sơ bộ chiều dài................................................................ 211

4.5.3.3.    Kiểm tra sức chịu tải của cọc............................................................. 213

4.5.3.4.    Kiểm tra ứng suất đất nền dưới mũi cọc.......................................... 215

4.5.3.5.    Kiểm tra lún khối móng quy ước....................................................... 220

4.5.3.6.    Kiểm tra chọc thủng cho đài cọc....................................................... 222

4.5.3.7.    Tính toán kết cấu đài cọc.................................................................... 224

4.5.4.     Thiết kế móng M2 (tại cột biên khung chính trục 2)............................ 227

4.5.4.1.    Tải trọng tác dụng lên móng.............................................................. 227

4.5.4.2.    Chọn cọc và sơ bộ chiều dài................................................................ 227

4.5.4.3.    Kiểm tra sức chịu tải của cọc............................................................. 230

4.5.4.4.    Kiểm tra ứng suất đất nền dưới mũi cọc.......................................... 231

4.5.4.5.    Kiểm tra lún khối móng quy ước....................................................... 236

4.5.4.6.    Kiểm tra chọc thủng cho đài cọc....................................................... 238

4.5.4.7.    Tính toán kết cấu đài cọc.................................................................... 240

4.6.         Phân tích, so sánh và lựa chọn phương án móng....................................... 242

4.6.1.     Về điều kiện kinh tế..................................................................................... 242

4.6.2.     Về điều kiện áp dụng................................................................................... 243

4.6.3.     Về điều kiện thi công................................................................................... 244

4.6.4.     Kết luận.......................................................................................................... 244

KẾT LUẬN........................................................................................................................... 245

 

 

CHƯƠNG  I : MỞ ĐẦU

1.1.           Mục đích nghiên cứu

Tổng hợp và thực hành các kiến thức đã học trong 4 năm học, tại Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh.

Rèn luyện tính độc lập và tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tính toán một công trình xây dựng.

Thực hành thu thập số liệu và chuẩn bị dữ liệu cho đồ án phân tích, lựa chọn phương án kiến trúc và kết cấu phù hợp.

Xác định các loại tải trọng, tính toán tải trọng gió động

Thực hành thiết kế các hạng mục kết cấu : sàn sườn toàn khối, cột, vách cứng, cầu thang, móng.

1.2.           Nhiệm vụ nghiên cứu

Tìm hiểu kiến trúc, thiết kế phần kết cấu và nền móng của công trình cao ốc SACOMBANK

Thuyết minh giới thiệu đề tài : vị trí, đặc điểm, qui mô, giải pháp kiến trúc, giải pháp kỹ thuật (kết cấu, điện, nước, thông gió, chiếu sáng, ...)

Trình bày phương án kiến trúc được chọn qua bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.

Tính toán tải trọng gió.

Thiết kế sàn tầng điển hình (kết cấu sàn sườn toàn khối)

Thiết kế một cầu thang điển hình

Xác định nội lực khung không gian

Tính toán bố trí cốt thép cho cột, vách

Thiết kế móng cọc đúc sẵn

Thiết kế móng cọc khoan nhồi

1.3.           Phương pháp nghiên cứu

Đồ án tốt nghiệp được thực hiện dựa trên phương pháp nghiên cứu lý thuyết.

Căn cứ :

 • Giáo trình, tài liệu chuyên ngành từ các học phần: sức bền vật liệu, cơ kết cấu, kết cấu bê tông cốt thép, cơ học đất, nền móng, kỹ thuật thi công, tổ chức thi công ...
 • Các lý thuyết, giả thuyết
 • Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành
 • Ứng dụng các phần mềm:  Sap, Etabs, Autocad, Word, Excel …

Thực hiện:

 • Phân tích, xử lý số liệu
 • Xây dựng mô hình
 • Tính toán các thông số thiết kế
 • Viết báo cáo kết quả

1.4.           Kết quả nghiên cứu

Báo cáo kết quả tính toán trên 1 tập thuyết minh và 1 tập phụ lục.

Trình bày kết quả tính toán trên các bản vẽ :

 • Bản vẽ kiến trúc : Mặt bằng, Mặt cắt, Mặt đứng .
 • Bản vẽ bố trí cốt thép sàn tầng điển hình .
 • Bản vẽ bố trí thép cột, vách.
 • Bản vẽ kết cấu các phương án móng .

 

1.5.           Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Chương II:       KIẾN TRÚC

Chương III:     KẾT CẤU

Chương IV:     NỀN MÓNG 

Các tài liệu cùng danh mục

Views

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Fri 01/07/2016 | 18:02 GMT+7

 Tầng1: là nơi để xe, hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà ở cũng như toàn khu vực, chứa máy phát...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

Fri 01/07/2016 | 17:57 GMT+7

GVHD Phan Trường Sơn Chuyên Đề GIẢI PHÁP SÀN VƯỢT NHỊP LỚN (ÁP DỤNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI THU NHẬP THẤP) Hướng đông: giáp với đường Công Trường Mê...Chi tiết

Chi tiết

 1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:50 GMT+7

Sử dụng, khai thác triết để nét hiện đại với cửa kính lớn, tường ngoài được hoàn thiện bằng sơn nước. Mái BTCT có lớp chống thấm và cách nhiệt....Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

Fri 01/07/2016 | 17:41 GMT+7

Cấp công trình: cấp 2 Công trình bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Tổng diện tích xây dựng là 23.6 x 44.4 = 1047.84 m2 Chiều cao công...Chi tiết

Chi tiết

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:40 GMT+7

Đại học Mở Hồ Chí Minh Thầy Nguyễn Hoài Nghĩa - Các hệ kết cấu cơ bản: Kết cấu khung, kết cấu tường chịu lực, kết cấu lõi cứng và kết cấu hộp...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:34 GMT+7

Khoa Xây Dựng & Điện, Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thầy Lê Văn Phước Nhân Công trình có 1 tầng hầm * Các tầng phần thân Công trình có 1...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

Fri 01/07/2016 | 17:28 GMT+7

2. Nhiệm vụ : (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) • Kiến trúc và kết cấu (60%): tính các bộ phận kết cấu của công trình (dầm, sàn tầng điển...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

Fri 01/07/2016 | 17:22 GMT+7

Công trình được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển rộng mở các hoạt động của con người. Qui mô công trình Chiều cao công trình: 34,5...Chi tiết

Chi tiết

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:16 GMT+7

Trường Đại học Mở Công trình gồm 10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng các công ty, các cửa hàng buôn bán, quán...Chi tiết

Chi tiết

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình gồm 21 tầng trong đó có một tầng hầm dùng làm gara ôtô. Công trình có tổng chiều cao là 72,9 (m) kể từ cốt 0,000 và tầng hầm nằm ở cốt –3,500...Chi tiết

Chi tiết

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình chung cư 18 tầng được xây dựng ở Huyện Bình Chánh - Tp.HCM. Chức năng sử dụng của công trình là cho thuê hay bán cho người có nhu cầu về nhà ở,...Chi tiết

Chi tiết

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

- Công trình gồm 17 tầng (kể cả mái) và 1 tầng hầm. Cốt ±0,00 m được chọn đặt tại mặt sàn tầng trệt. Mặt đất tự nhiên tại cốt -1,50 m, mặt sàn...Chi tiết

Chi tiết