đồ án tốt nghiệp full download

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

Mã tài liệu

TN01A35

Mô tả

2. Nhiệm vụ : (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) • Kiến trúc và kết cấu (60%): tính các bộ phận kết cấu của công trình (dầm, sàn tầng điển hình, cầu thang 2 vế dạng bản, khung trục 2). • Nền móng (40%): tính toàn thiết kế nền móng cho công trình theo 2 phương án: móng cọc ép , móng cọc khoan nhồi trên nền đất tự nhiên so sánh lựa chọn 2 phương án móng .

Giá

500.000 vnđ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH.. 1

1.1 MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.. 1

1.2 VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH.. 1

1.2.1 Vị trí công trình. 1

1.2.2 Điều kiện tự nhiên. 2

1.2.2.1 Mùa nắng: Từ tháng 12 đến tháng 4 có. 2

1.2.2.2 Mùa mưa: Từ tháng 5 đến tháng 11 có: 2

1.2.2.3 Hướng gió: 3

CHƯƠNG 2 GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH.. 4

2.1 CƠ SỞ THỰC HIỆN.. 4

2.1.1 Tiêu chuẩn kiến trúc. 4

2.1.2 Tiêu chuẩn kết cấu. 4

2.1.3 Tiêu chuẩn điện, chiếu sang, chống sét 4

2.1.4 Tiêu chuẩn về cấp thoát nước. 5

2.1.5 Tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. 6

2.2 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC.. 6

2.2.1 Quy mô công trình. 6

2.2.2 Chức năng của các tầng. 6

2.2.3 Giải pháp đi lại 6

2.2.4 Giải pháp thông thoáng. 7

2.3 GIẢI PHÁP KẾT CẤU.. 7

2.4 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT.. 7

2.4.1 Hệ thống điện. 7

2.4.2 Hệ thống nước. 7

2.4.2.1 Cấp nước. 7

2.4.2.2 Thoát nước. 7

2.4.3 Hệ thống cháy nổ. 8

2.4.3.1 Hê thống báo cháy. 8

2.4.3.2 Hệ thống chữa cháy. 8

2.4.4 Thu gom và xử lý rác. 8

2.5 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.. 8

CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.. 9

3.1 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.. 9

3.1.1 Phân tích các hệ kết cấu chịu lực của công trình. 9

3.1.1.1 Hệ khung. 9

3.1.1.2 Hệ khung vách. 9

3.1.1.3 Hệ khung lõi 9

3.1.1.4 Hệ lõi hộp. 10

3.1.2 Lựa chọn giải pháp kết cấu và hệ chịu lực cho công trình. 10

3.1.2.1 Bố trí mặt bằng kết cấu. 10

3.1.2.2 Bố trí kết cấu theo phương thẳng đứng. 10

3.1.3 Phân tích và lựa chọn hệ sàn chiu lực cho công trình. 10

3.1.3.1 Hệ sàn sườn. 10

3.1.3.2 Hệ sàn ô cờ. 11

3.1.3.3 Hệ sàn không dầm.. 11

3.1.3.4 Hệ sàn sườn ứng lực trước. 12

3.1.3.5 Sàn Composite. 13

3.1.3.6 Tấm panel lắp ghép. 13

3.2 LỰA CHỌN VẬT LIỆU.. 14

3.2.1 Yêu cầu về vật liệu cho công trình. 14

3.2.2 Chọn vật liệu sử dụng cho công trình. 15

3.2.2.1 Bêtông(TCXDVN 356:2005). 15

3.2.2.2 Cốt thép(TCXDVN 356:2005). 15

3.2.2.3 Vật liệu khác: 16

3.3 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU.. 16

3.3.1 Mô hình tính toán. 16

3.3.2 Tải trong tác dụng lên công trình. 16

3.3.2.1 Tải trọng đứng. 16

3.3.2.2 Tải trọng ngang. 16

3.3.3 Phương pháp tính toán xác định nội lực. 17

3.3.3.1 Mô hình liên tục thuần tuý. 17

3.3.3.2 Mô hình rời rạc - liên tục (Phương pháp siêu khối). 17

3.3.3.3 Mô hình rời rạc (Phương pháp phần tử hữu hạn). 17

3.3.4 Lưa chọn công cụ tính toán. 17

3.3.4.1 Phần mềm ETABS v9.7.4. 17

3.3.4.2 Phần mềm Microsoft Office 2013. 18

CHƯƠNG 4 SƠ BỘ  KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG CÔNG TRÌNH.. 19

4.1 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC SÀN.. 19

4.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG.. 20

4.2.1 Tĩnh tải 20

4.2.1.1 Tải trọng các lớp cấu tạo. 20

4.2.1.2 Tải trong do kết cấu bao che gây ra. 21

4.2.2 Hoạt tải 22

4.3 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC DẦM. 23

4.4 SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC CỘT. 24

4.4.1 Cột giữa. 26

4.4.2 Cột biên. 27

4.4.3 Cột góc. 28

4.5 TẢI TRỌNG GIÓ. 29

4.6 ÁP LỰC ĐẤT TÁC DỤNG VÀO TẦNG HẦM. 31

CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ SÀN ĐIỂN HÌNH.. 33

5.1 CHỌN SƠ BỘ CHIỀU DÀY CÁC Ô SÀN.. 33

5.1.1 Chiều dày bản sàn được chọn sơ bộ theo công thức sau:. 33

5.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG.. 36

5.2.1 TĨNH TẢI. 36

5.2.1.1 Tải trọng các lớp cấu tạo. 36

5.2.1.2 Tải trong do kết cấu bao che gây ra. 37

5.2.2 HOẠT TẢI. 38

5.3 TÍNH TOÁN CỐT THÉP. 40

5.3.1 Ô bản kê bốn cạnh. 40

5.3.2 Ô bản dầm.. 44

5.4 KIỂM TRA Ô SÀN.. 47

5.4.1 Kiểm tra độ võng của sàn 2 phương ngàm 4 cạnh. 47

CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ CẦU THANG ĐIỂN HÌNH. 49

6.1 TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ TẦNG 2 TỚI TẦNG 10. 49

6.1.1 cấu tạo của cầu thang. 49

6.1.2 xác định các kích thước cơ bản. 49

6.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG.. 51

6.2.1 Chiếu nghỉ 51

6.2.2 Bản thang. 52

6.2.3 Tổng tải trọng. 53

6.3 TÍNH TOÁN NỘI LỰC BẢN THANG VÀ CHIẾU NGHỈ. 54

6.3.1 Sơ đồ tính toán. 54

6.3.2 Xác định nội lực. 55

6.3.3 Phương pháp cơ kết cấu. 55

6.3.4 Phương pháp giải sap2000. 57

6.4 TÍNH TOÁN CỐT THÉP VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP. 59

6.4.1 Tính toán cốt thép. 59

6.4.2 Tính momen nhịp được lấy như sau:. 59

6.4.3 Tính momen gối được lấy như sau:. 60

6.4.4 Bố trí cốt thép. 60

6.5 TÍNH TOÁN DẦM CHIẾU NGHỈ. 62

6.5.1 Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ. 62

6.5.1.1 Sơ đồ tính toán. 62

6.5.1.2 Xác định nội lực. 63

6.5.1.3 Tính toán cốt thép. 63

6.5.2 Kiểm tra khả năng chịu cắt:. 64

CHƯƠNG 7 TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 2. 65

7.1 MỞ ĐẦU.. 65

7.2 MÔ HÌNH ETAB.. 67

7.3 CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤT TẢI CHO KHUNG KHÔNG GIAN.. 68

7.3.1 TẢI TRỌNG.. 68

7.3.2 Tĩnh tải 68

7.3.2.1 Tải trọng các lớp cấu tạo. 68

7.3.2.2 Tải trong do kết cấu bao che gây ra. 69

7.3.3 Hoạt tải 70

7.4 ÁP LỰC ĐẤT TÁC DỤNG VÀO TẦNG HẦM. 72

7.4.1 Tổ hợp tải trọng. 74

Bảng 7.9 tổ hợp tải trọng. 74

7.5 THIẾT KẾ THÉP DẦM... 76

7.5.1 Tính thép dọc cho dầm bằng etab 9.7.4. 76

7.5.2 Cốt thép dọc trong dầm tính theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012, kết quả như bảng tính sau:  83

Bảng 7.13 tính toàn cốt thép dầm cho khong trục 2. 83

7.5.3 Tính toán cốt thép ngang. 87

7.5.3.1 Kiểm tra điều kiện hạn chế. 87

7.5.3.2 Cấu tạo cốt đai 87

7.5.3.3 Tính toán cốt đai 87

7.5.4 Kiểm tra điều kiện bố trí cốt thép. 89

7.5.5 Thép đai gia cường vị trí 2 dầm giao nhau. 90

7.6 TÍNH TOÁN CỘT VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP. 91

7.6.1 Lý thuyết tính toán. 91

7.6.1.1 Tổ hợp nội lực tính toán. 91

7.6.1.2 Trình tự tính toán. 91

7.6.2 Tính toán và bố trí cốt thép. 95

7.6.2.1 Tính thép ngang. 100

7.6.3 Lý thuyết kiểm tra. 102

7.7 KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA CÔNG TRÌNH.. 103

CHƯƠNG 8 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.. 104

8.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.. 104

8.2 CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG: 104

8.2.1 Công tác khoan:. 104

8.2.2 Công tác lẫy mẫu:. 105

8.2.3 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT): Bộ dụng cụ khoan gồm:. 105

8.3 THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG: 106

8.3.1 Những vấn đề kỹ thuật khác. 106

8.3.2 Điều kiện địa chất công trình. 107

8.3.3 Chỉ tiêu của các lớp đất như sau:. 108

8.4 KIẾN NGHỊ. 113

8.5 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG.. 114

8.5.1 Xác định phương án móng:. 114

8.5.2 phương án móng cọc ép:. 114

8.5.2.1 Ưu điểm : 114

8.5.2.2 Nhược điểm : 114

8.5.3 Phương án móng cọc khoan nhồi 115

8.5.3.1 Ưu điểm: 115

8.5.3.2 Nhược điểm: 115

CHƯƠNG 9 PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP.. 116

9.1 CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN.. 116

9.1.1 Tải trọng tính toán. 116

9.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn. 117

9.2 CÁC GIẢ THUYẾT TÍNH TOÁN.. 118

9.3 THIẾT KẾ MÓNG M1 (TẠI CỘT BIÊN KHUNG TRỤC 2). 119

9.3.1 Cấu tạo đài cọc và cọc. 119

9.3.1.1 Đài cọc. 119

9.3.1.2 Cọc ép bê tông cốt thép. 119

9.3.2 Xác định sức chịu tải của cọc. 120

9.3.2.1 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu. 120

9.3.2.2 Sức chịu tải  của cọc theo cường độ đất nền  ( phụ lục B  –  TCXD 205 : 1998)  120

9.3.2.2.1 Xác định sức chịu tải cực hạn do ma sát QS. 121

9.3.2.2.2 Sức chịu tải cực hạn do kháng mũi Qp. 122

9.3.3 Sức chịu tải của cọc theo kết quả thí nghiệm xuyên (SPT) – (phụ lục C –TCVN 205:1998)  123

9.3.4 Xác định sức chịu tải 123

9.3.5 Xác định số lượng cọc. 124

9.3.5.1 Bố trí cọc trong đài 124

9.3.6 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm.. 125

9.3.7 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc. 125

9.3.7.1 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp (Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư ). 126

9.3.8 Kiểm tra phản lực đầu cọc với các tổ hợp còn lại. 127

9.3.9 Kiểm tra nền dưới đáy khối móng quy ươc. 127

9.3.9.1 Kích thước khối móng quy ước. 127

9.3.9.2 Trọng lượng khối móng quy ước. 128

9.3.9.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi của các lớp đất dưới móng khối quy ước  129

9.3.10 kiểm tra độ lún của khối móng quy ước. 131

9.3.11 Kiểm tra điề kiện xuyên thủng. 133

9.3.12 Kiểm tra trường hợp cẩu lắp. 133

9.3.13 Tính toán cốt thép đài cọc. 135

9.3.13.1 Tính cốt thép đặt theo phương x. 136

9.3.13.2 Tính cốt thép theo phương y. 136

9.4 THIẾT KẾ MÓNG M2 (TẠI CỘT GIỮA KHUNG TRỤC 2 ). 137

9.4.1 Cấu tạo cọc và đài cọc. 137

9.4.2 Xác định sức chịu tải của cọc ép. 137

9.4.3 Xác định số lượng cọc. 137

9.4.3.1 Bố trí cọc trong đài 137

9.4.4 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm.. 138

9.4.5 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc. 139

9.4.5.1 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp (Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư ). 139

9.4.6 Kiểm tra phản lực đầu cọc với các tổ hợp còn lại. 140

9.4.7 Kiểm tra nền dưới đáy khối móng quy ươc. 141

9.4.7.1 Kích thước khối móng quy ước. 141

9.4.7.2 Trọng lượng khối móng quy ước. 142

9.4.7.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi của các lớp đất dưới móng khối quy ước  143

9.4.8 kiểm tra độ lún của khối móng quy ước. 145

9.4.8.1 ứng suất gây lún tại đáy khối móng quy ước. 145

9.4.9 Kiểm tra điề kiện xuyên thủng. 147

9.4.10 Tính toán cốt thép đài cọc. 149

9.4.10.1 Tính cốt thép đặt theo phương x. 150

9.4.10.2 Tính cốt thép theo phương y. 150

CHƯƠNG 10 PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI. 151

10.1 CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN.. 151

10.1.1 Tải trọng tính toán. 151

10.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn. 152

10.2 CÁC GIẢ THUYẾT TÍNH TOÁN.. 153

10.3 CẤU TẠO CỌC VÀ CHIỀU CAO ĐÀI. 154

10.3.1 Cấu tạo cọc. 154

10.3.2 Chiều cao đài cọc. 154

10.3.3 Chiều sâu đáy đài 155

10.3.4 Xác định sức chịu tải của cọc. 156

10.3.4.1 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu. 156

10.3.4.2 Sức chịu tải  của cọc theo cường độ đất nền  ( phụ lục B  –  TCXD 205 : 1998)  157

10.3.4.2.1 Xác định sức chịu tải cực hạn do ma sát QS. 157

10.3.4.2.2 Sức chịu tải cực hạn do kháng mũi Qp. 158

10.3.5 Sức chịu tải của cọc theo kết quả thí nghiệm xuyên (SPT) – (theo muc 3.4.2 –TCVN 195:1997). 159

10.3.6 Xác định sức chịu tải 160

10.3.7 Xác định số lượng cọc. 161

10.3.7.1 Bố trí cọc trong đài 161

10.3.8 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm.. 162

10.3.9 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc. 162

10.3.9.1 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp (Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư ). 163

10.3.10 Kiểm tra phản lực đầu cọc với các tổ hợp còn lại. 163

10.3.11 Kiểm tra nền dưới đáy khối móng quy ươc. 164

10.3.11.1 Kích thước khối móng quy ước. 164

10.3.11.2 Trọng lượng khối móng quy ước. 165

10.3.11.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi của các lớp đất dưới móng khối quy ước  165

10.3.12 kiểm tra độ lún của khối móng quy ước. 167

10.3.13 Kiểm tra điề kiện xuyên thủng. 169

10.3.14 Tính toán cốt thép đài cọc. 169

10.3.14.1 Tính cốt thép đặt theo phương x. 170

10.3.14.2 Tính cốt thép đặt theo phương y. 170

10.4 THIẾT KẾ MÓNG M2 (TẠI CỘT GIỮA KHUNG TRỤC 2 ). 171

10.4.1 Cấu tạo cọc và đài cọc. 171

10.4.2 Xác định sức chịu tải của cọc ép. 171

10.4.3 Xác định số lượng cọc. 171

10.4.3.1 Bố trí cọc trong đài 171

10.4.4 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm.. 172

10.4.5 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc. 173

10.4.5.1 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp (Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư ). 173

10.4.6 Kiểm tra phản lực đầu cọc với các tổ hợp còn lại. 174

10.4.7 Kiểm tra nền dưới đáy khối móng quy ươc. 175

10.4.7.1 Kích thước khối móng quy ước. 175

10.4.7.2 Trọng lượng khối móng quy ước. 176

10.4.7.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi của các lớp đất dưới móng khối quy ước  176

10.4.8 kiểm tra độ lún của khối móng quy ước. 178

10.4.9 Kiểm tra điề kiện xuyên thủng. 180

10.4.10 Tính toán cốt thép đài cọc. 180

10.4.10.1 Tính cốt thép đặt theo phương x. 181

10.4.10.2 Tính cốt thép đặt theo phương y. 181

PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………..182

TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………287

Các tài liệu cùng danh mục

Views

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Fri 01/07/2016 | 18:02 GMT+7

 Tầng1: là nơi để xe, hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà ở cũng như toàn khu vực, chứa máy phát...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

Fri 01/07/2016 | 17:57 GMT+7

GVHD Phan Trường Sơn Chuyên Đề GIẢI PHÁP SÀN VƯỢT NHỊP LỚN (ÁP DỤNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI THU NHẬP THẤP) Hướng đông: giáp với đường Công Trường Mê...Chi tiết

Chi tiết

 1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:50 GMT+7

Sử dụng, khai thác triết để nét hiện đại với cửa kính lớn, tường ngoài được hoàn thiện bằng sơn nước. Mái BTCT có lớp chống thấm và cách nhiệt....Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

Fri 01/07/2016 | 17:41 GMT+7

Cấp công trình: cấp 2 Công trình bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Tổng diện tích xây dựng là 23.6 x 44.4 = 1047.84 m2 Chiều cao công...Chi tiết

Chi tiết

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:40 GMT+7

Đại học Mở Hồ Chí Minh Thầy Nguyễn Hoài Nghĩa - Các hệ kết cấu cơ bản: Kết cấu khung, kết cấu tường chịu lực, kết cấu lõi cứng và kết cấu hộp...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:34 GMT+7

Khoa Xây Dựng & Điện, Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thầy Lê Văn Phước Nhân Công trình có 1 tầng hầm * Các tầng phần thân Công trình có 1...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

Fri 01/07/2016 | 17:22 GMT+7

Công trình được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển rộng mở các hoạt động của con người. Qui mô công trình Chiều cao công trình: 34,5...Chi tiết

Chi tiết

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:16 GMT+7

Trường Đại học Mở Công trình gồm 10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng các công ty, các cửa hàng buôn bán, quán...Chi tiết

Chi tiết

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình gồm 21 tầng trong đó có một tầng hầm dùng làm gara ôtô. Công trình có tổng chiều cao là 72,9 (m) kể từ cốt 0,000 và tầng hầm nằm ở cốt –3,500...Chi tiết

Chi tiết

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình chung cư 18 tầng được xây dựng ở Huyện Bình Chánh - Tp.HCM. Chức năng sử dụng của công trình là cho thuê hay bán cho người có nhu cầu về nhà ở,...Chi tiết

Chi tiết

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

• Công trình cao ốc SACOMBANK gồm 2 tầng hầm , 17 tầng nổi với hệ thống văn phòng , phòng họp , cà phê sân vườn …. và khối tháp 17 tầng được sử dụng...Chi tiết

Chi tiết

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

- Công trình gồm 17 tầng (kể cả mái) và 1 tầng hầm. Cốt ±0,00 m được chọn đặt tại mặt sàn tầng trệt. Mặt đất tự nhiên tại cốt -1,50 m, mặt sàn...Chi tiết

Chi tiết