đồ án tốt nghiệp full download

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Mã tài liệu

TN01A36

Mô tả

Khoa Xây Dựng & Điện, Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thầy Lê Văn Phước Nhân Công trình có 1 tầng hầm * Các tầng phần thân Công trình có 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái. * Chiều cao công trình Công trình có chiều cao là 39.2m (tính từ cao độ ±0.000m, chưa kể Tầng Hầm) * Diện tích xây dựng Diện tích xây dựng của công trình là: 25m x 19.4m = 485 m2.

Giá

500.000 vnđ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC.. 1

1.1. KHÁI QUÁT VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH.. 1

1.1.1. Giới thiệu về công trình. 1

1.1.2. Các giải pháp kiến trúc của công trình. 4

1.1.3. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC.. 10

CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU THIẾT KẾ.. 12

2.1. CƠ SỞ TÍNH TOÁN KẾT CẤU.. 12

2.2. LỰA CHỌN GIẢI PHẤP KẾT CẤU PHẦN THÂN.. 12

2.2.1. Phân loại kết câu nhà cao tầng. 12

2.2.2. Phân tích một số kết cấu để chịu lực cho công trình. 12

2.2.3. Lựa chọn phương án kết cấu. 13

2.3. LỰA CHỌN KẾT CẤU SÀN.. 13

2.4. LỰA CHỌN KẾT CẤU NỀN MÓNG.. 14

2.5. VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH.. 15

2.5.1. Yêu cầu về vật liệu sử dụng cho công trình. 15

2.5.2. Bê tông (theo TCXDVN 5574-2012) 15

2.5.3. Cốt thép (theo TCXDVN 5574-2012) 16

2.5.4. Lớp bê tông bảo vệ. 16

2.6. SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN CỦA CÔNG TRÌNH.. 17

2.6.1. Chọn kích thước sơ bộ cho sàn. 17

2.6.2. Chọn kích thước sơ bộ cho dầm.. 18

2.6.3. Chọn kích thước sơ bộ cho cột 19

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH.. 23

3.1. MẶT BẰNG KẾT  CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH.. 23

3.2. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG.. 24

3.2.1. Tĩnh tải 24

3.2.2. Hoạt tải 31

3.3. TÍNH NỘI LỰC CHO SÀN.. 32

3.3.1. Sử dụng phương pháp tra bảng. 32

3.3.2. Phân loại ô bản sàn. 33

3.4. TÍNH CỐT THÉP CHO SÀN.. 39

3.4.1. Tiêu chuẩn thiết kế. 39

3.4.2. Tính toán 2 ô sàn điển hình S1 và S6. 39

3.4.3. Bảng tổng hợp tính toán và bố trí thép sàn. 42

3.5. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CỦA SÀN.. 45

3.5.1. Độ võng của sàn bản kê bốn cạnh. 45

3.5.2. Độ võng của sàn bản dầm.. 45

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CẦU THANG.. 47

4.1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN.. 47

4.2. TÍNH TOÁN CHO VẾ 1 VÀ VẾ 2. 48

4.2.1. Tải trọng tác dụng. 48

4.2.2. Sơ đồ tính và nội lực. 50

4.2.3. Tính và bố trí cốt thép bản thang. 51

4.3. TÍNH TOÁN CHO VẾ 3. 52

4.3.1. Tải trọng tác dụng. 52

4.3.2. Sơ đồ tính và nội lực. 52

4.3.3. Tính và bố trí cốt thép cho vế 3. 53

4.4. TÍNH TOÁN CHO DẦM CHIẾU NGHỈ. 53

4.4.1. Tải trọng tác dụng lên dầm.. 53

4.4.2. Sơ đồ tính và nội lực. 55

4.4.3. Tính và bố trí cốt thép dầm chiếu nghỉ. 56

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 2. 59

5.1. MỞ ĐẦU.. 60

5.2. KÍCH THƯỚC SƠ BỘ.. 61

5.2.1. Bề dày sàn. 61

5.2.2. Tiết diện dầm.. 61

5.2.3. Tiết diện cột 62

5.3. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN.. 62

5.3.1. Tĩnh tải 62

5.3.2. Hoạt tải 64

5.3.3. Tải trọng gió. 65

5.3.4. Tổ hợp nội lực. 68

5.4. MÔ HÌNH ETABS. 73

5.4.1. Mô hình. 73

5.4.2. Đánh giá kết quả mô hình trên Etabs. 76

5.5. TÍNH CỐT THÉP CỘT KHUNG TRỤC 2. 76

5.5.1. Cơ sở lý thuyết 77

5.5.2. Số liệu tính toán. 81

5.5.3. Kết quả tính toán. 82

5.6. TÍNH CỐT THÉP DẦM KHUNG TRỤC 2. 90

5.6.1. Cơ sở lý thuyết 90

5.6.2. Số liệu tính toán. 92

5.6.3. Kết quả tính toán. 92

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 2. 99

6.1. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.. 99

6.1.1. Cấu trúc địa tầng. 99

6.1.2. Đánh giá tính chất của đất nền. 104

6.1.3. Xem xét ảnh hưởng của mực nước ngầm.. 105

6.2. CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN.. 105

6.2.1. Tải trọng tính toán. 105

6.2.2. Tải trọng tiêu chuẩn. 106

6.3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG.. 106

6.4. THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP. 107

6.4.1. Các giả thuyết tính toán. 107

6.4.2. Xác định sức chịu tải của cọc. 107

6.4.3. Thiết kế móng M1 (Tại cột C2, C13, C18 khung trục 2) 112

6.4.4. Thiết kế móng M2 (Tại cột C7 và C10 khung trục 2) 135

6.4.5. Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu lắp. 158

6.5. THIẾT KẾ MÓNG CỌC NHồi 160

6.5.1. Cấu tạo đài cọc và cọc. 160

6.5.2. Xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi 160

6.5.3. Thiết kế móng M1 (tại cột C2, C13, C18 khung trục 2) 165

6.5.4. Thiết kế móng M2 (tại cột C7 và C10 khung trục 2) 186

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………....209

Các tài liệu cùng danh mục

Views

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Fri 01/07/2016 | 18:02 GMT+7

 Tầng1: là nơi để xe, hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà ở cũng như toàn khu vực, chứa máy phát...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

Fri 01/07/2016 | 17:57 GMT+7

GVHD Phan Trường Sơn Chuyên Đề GIẢI PHÁP SÀN VƯỢT NHỊP LỚN (ÁP DỤNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI THU NHẬP THẤP) Hướng đông: giáp với đường Công Trường Mê...Chi tiết

Chi tiết

 1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:50 GMT+7

Sử dụng, khai thác triết để nét hiện đại với cửa kính lớn, tường ngoài được hoàn thiện bằng sơn nước. Mái BTCT có lớp chống thấm và cách nhiệt....Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

Fri 01/07/2016 | 17:41 GMT+7

Cấp công trình: cấp 2 Công trình bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Tổng diện tích xây dựng là 23.6 x 44.4 = 1047.84 m2 Chiều cao công...Chi tiết

Chi tiết

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:40 GMT+7

Đại học Mở Hồ Chí Minh Thầy Nguyễn Hoài Nghĩa - Các hệ kết cấu cơ bản: Kết cấu khung, kết cấu tường chịu lực, kết cấu lõi cứng và kết cấu hộp...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

Fri 01/07/2016 | 17:28 GMT+7

2. Nhiệm vụ : (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) • Kiến trúc và kết cấu (60%): tính các bộ phận kết cấu của công trình (dầm, sàn tầng điển...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

Fri 01/07/2016 | 17:22 GMT+7

Công trình được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển rộng mở các hoạt động của con người. Qui mô công trình Chiều cao công trình: 34,5...Chi tiết

Chi tiết

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:16 GMT+7

Trường Đại học Mở Công trình gồm 10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng các công ty, các cửa hàng buôn bán, quán...Chi tiết

Chi tiết

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình gồm 21 tầng trong đó có một tầng hầm dùng làm gara ôtô. Công trình có tổng chiều cao là 72,9 (m) kể từ cốt 0,000 và tầng hầm nằm ở cốt –3,500...Chi tiết

Chi tiết

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình chung cư 18 tầng được xây dựng ở Huyện Bình Chánh - Tp.HCM. Chức năng sử dụng của công trình là cho thuê hay bán cho người có nhu cầu về nhà ở,...Chi tiết

Chi tiết

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

• Công trình cao ốc SACOMBANK gồm 2 tầng hầm , 17 tầng nổi với hệ thống văn phòng , phòng họp , cà phê sân vườn …. và khối tháp 17 tầng được sử dụng...Chi tiết

Chi tiết

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

- Công trình gồm 17 tầng (kể cả mái) và 1 tầng hầm. Cốt ±0,00 m được chọn đặt tại mặt sàn tầng trệt. Mặt đất tự nhiên tại cốt -1,50 m, mặt sàn...Chi tiết

Chi tiết