đồ án tốt nghiệp full download

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Mã tài liệu

TN01A37

Mô tả

Đại học Mở Hồ Chí Minh Thầy Nguyễn Hoài Nghĩa - Các hệ kết cấu cơ bản: Kết cấu khung, kết cấu tường chịu lực, kết cấu lõi cứng và kết cấu hộp (ống). - Các hệ kết cấu hỗn hợp: Kết cấu khung-giằng, kết cấu khung-vách, kết cấu ống lõi và kết cấu ống tổ hợp. - Các hệ kết cấu đặc biệt: Hệ kết cấu có tầng cứng, hệ kết cấu có dầm truyền, kết cấu có hệ giằng liên tầng và kết cấu có khung ghép. - Phân tích một số hệ kết cấu để chọn hình thức chịu lực cho công trình.

Giá

500.000 vnđ

š MỤC LỤC ›

CHƯƠNG I:. TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.. 1

1.1. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.. 1

1.1.1. Phân tích các hệ kết cấu chịu lực của công trình. 1

1.1.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu và hệ chịu lực cho công trình. 2

1.1.3. Phân tích và lựa chọn hệ sàn chiu lực cho công trình. 3

1.2. LỰA CHỌN VẬT LIỆU.. 6

1.2.1. Yêu cầu về vật liệu cho công trình. 6

1.2.2. Chọn vật liệu sử dụng cho công trình. 6

1.3. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU.. 8

1.3.1. Mô hình tính toán. 8

1.3.2. Tải trong tác dụng lên công trình. 8

1.3.3. Phương pháp tính toán xác định nội lực. 8

1.3.4. Lưa chọn công cụ tính toán. 9

1.4. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CHO KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.. 10

1.4.1. Chọn sơ bộ tiết diện cột 10

1.4.2. Chọn sơ bộ tiết diện dầm: 11

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH..... 12

2.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC SƠ BỘ SÀN.. 13

2.2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG.. 14

2.2.1. Tĩnh tải: 14

2.2.2. Hoạt tải: 16

2.3. TÍNH TOÁN CỐT THÉP: 17

2.3.1. Ô bản kê 4 cạnh: 17

2.3.2. Ô bản dầm: 21

2.4. KIỂM TRA Ô SÀN.. 23

2.4.1. Kiểm tra khả năng chịu cắt: 23

2.4.2. Kiểm tra độ võng của sàn. 23

CHƯƠNG III:TÍNH TOÁN CẦU THANG ĐIỂN HÌNH........................... ........................... 24

3.1. TÍNH TOÁN CẦU THANG ĐIỂN HÌNH.. 24

3.2. XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN.. 24

3.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG.. 25

3.3.1. Tĩnh tải 25

3.3.2. Hoạt tải 27

3.4. TÍNH TOÁN BẢN THANG VÀ CHIẾU NGHỈ. 27

3.4.1. Xác định nội lực. 27

3.4.2. Tính toán bản thang. 30

3.4.3. Tính toán dầm chiếu nghỉ 31

CHƯƠNG IV:TÍNH TOÁN KHUNG KHÔNG GIAN..... 34

4.1. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH: 34

4.1.1. Tải trọng thẳng đứng. 34

4.1.2. Tải trọng tác dụng vào dầm.. 37

4.1.3. Tải trọng ngang. 38

4.1.4. Tải trọng gió tác động vào công trình. 38

4.2. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN: 41

4.3. TÍNH TOÁN DẦM VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP: 43

4.3.1. Chọn sơ bộ tiết diện dầm: 43

4.3.2. Tính toán và bố trí cốt thép : 44

4.3.3. Tính toán cốt thép ngang: 49

4.4. TÍNH TOÁN CỘT VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP. 51

4.4.1. Chọn sơ bộ tiết diện cột 51

4.4.2. Lý thuyết tính toán cột lệch tâm theo 2 phương: 54

4.4.3. Tính toán cốt đai cho cột: 56

4.4.4. Tính toán cốt thép cho cột: 57

4.4.5. Kiểm tra tính toán cột bằng biểu đồ tương tác. 62

4.4.6. Kiểm tra chuyển vị đỉnh công trình. 67

4.5. NEO VÀ NỐI CHỒNG CỐT THÉP. 68

4.5.2. Neo cốt thép. 68

4.5.3. Nối chồng cốt thép. 68

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP. 70

5.1. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.. 70

5.1.1. Công tác khảo sát 70

5.1.2. Cấu tạo địa tầng. 71

5.2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG.. 72

5.3. GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN.. 73

5.4. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG.. 74

5.4.1. Móng M1 dưới chân cột C25 tại vị trí D-5: 75

5.4.2. Móng M2 dưới chân cột C17 tại vị trí A-5: 76

5.4.3. Móng M3 dưới chân cột C4 tại vị trí E-5: 77

5.5. CHỌN LOẠI CỌC VÀ CHIỀU SÂU ĐẶT MŨI CỌC: 78

5.6. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC : 80

5.6.1. Theo độ bền của vật liệu làm cọc: 80

5.6.2. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền( TCXD 205-1998): 80

5.7. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC TRONG ĐÀI : 84

5.7.1. Đài cọc M1. 84

5.7.2. Đài cọc M2: 85

5.7.3. Đài cọc M3. 85

5.8. KIỂM TRA VIỆC THIẾT KẾ MÓNG CỌC : 87

5.8.1. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc theo điều kiện chịu nhổ: 87

5.8.2. Kiểm tra ổn định nền : 92

5.8.3. Kiểm tra lún trong móng cọc : 99

5.8.4. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng : 100

5.9. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO ĐÀI CỌC : 101

5.9.1. Đài cọc M1. 101

5.9.2. Đài cọc M2. 102

5.9.1. Đài cọc M3. 103

5.10. KIỂM TRA CỌC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CẦU LẮP : 105

5.10.1. Cường độ cọc khi vận chuyển. 105

5.10.2. Cường độ cọc khi lắp dựng: 106

5.10.3. Kiểm tra lực cẩu. móc cẩu: 106

5.10.4. Kiểm tra cọc theo điều kiện chịu tải trọng ngang : 107

CHƯƠNG VI:THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ÉP CỌC.. 108

6.1. CƠ SỞ THỰC HIỆN.. 108

6.2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ. 109

6.2.1. Công tác trắc địa công trình. 109

6.2.2. Mặt bằng thi công. 109

6.2.3. Chọn thiết bị ép cọc thủy lực. 109

6.2.4. Chọn cần trục. 110

6.3. THI CÔNG ÉP CỌC.. 111

6.3.1. Đoạn cọc mũi (C1) 111

6.3.2. Đoạn cọc thân (C2) 111

6.3.3. Hàn nối các đoạn cọc. 112

6.3.4. Những trở ngại khi ép cọc và biện pháp khắc phục. 113

6.3.5. Giám sát và nghiệm thu. 113

CHƯƠNG VII:THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT.. 116

7.1. CƠ SỞ THỰC HIỆN.. 116

7.2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ. 117

7.2.1. Giải phóng mặt bằng. 117

7.2.2. Công tác tiêu nước bề mặt và nước ngầm.. 118

7.2.3. Định vị, dựng khuôn công trình. 120

7.3. THI CÔNG ĐÀO ĐẤT. 121

7.3.1. Công tác thi công ép cừ vào đất 121

7.3.2. Chuẩn bị mặt bằng: 124

7.3.3. Quy trình thi công ép cừ: 125

7.3.4. Phân đoạn thi công ép cừ. 126

7.3.5. Tính khối lượng hố móng. 126

CHƯƠNG VIII:THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀI CỌC.. 136

8.1. KỸ THUẬT THI CÔNG.. 136

8.1.1. Đập đầu cọc: 136

8.1.2. Đổ bê tông lót đài cọc: 137

8.1.3. Công tác gia công và lắp dựng cốt thép đài cọc: 137

8.1.4. Công tác gia công và lắp dựng ván khuôn: 138

8.1.5. Thi công bê tông đài cọc: 138

8.2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG THI CÔNG ĐÀI CỌC.. 143

8.2.1. Tải trọng. 143

8.2.2. Kiểm tra sườn ngang. 143

8.2.3. Sườn đứng. 144

8.2.4. Cây chống xiên. 145

CHƯƠNG IX:THIẾT KẾ THI CÔNG DẦM, SÀN, CỘT.. 146

9.1. TÍNH TOÁN CỐP PHA DẦM... 146

9.1.1. Cấu tạo. 146

9.1.2. Tính toán và bố trí thanh sườn. 146

9.1.3. Chọn cây chống. 147

9.2. TÍNH TOÁN CỐP PHA SÀN.. 147

9.2.1. Cấu tạo. 147

9.2.2. Tính thanh sườn. 148

9.2.3. Tính cột chống. 150

9.3. TÍNH TOÁN CỐP PHA CỘT. 150

9.3.1. Tải trọng. 151

9.3.2. Kiểm tra gông cột: 151

9.3.3. Kiểm tra cây chống xiên cho cột 152

9.4. TÍNH TOÁN NHU CẦU MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG.. 154

9.4.1. Chọn cần trục tháp. 154

9.4.2. Chọn máy vận thăng: 155

9.4.3. Chọn xe vận chuyển bê tông. 156

9.4.4. Chọn máy đầm bê tông. 156

9.5. CÁC YÊU CẦU KĨ THUẬT. 156

9.5.1. Ván khuôn. 157

9.5.2. Cốt thép. 159

9.5.3. Bê tông. 160

9.5.4. Kiểm tra – Nghiệm thu. 163

CHƯƠNG X: LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG..... 164

10.1. Bảng thống kê khối lượng bê tông: 164

10.2. Bảng thống kê khối lượng cốt thép: 167

10.3. Bảng thống kê diện tích cần đóng cốp pha: 173

10.4. Bảng thống kê khối lượng thi công cầu thang: 179

TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 180

 

          

Các tài liệu cùng danh mục

Views

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Fri 01/07/2016 | 18:02 GMT+7

 Tầng1: là nơi để xe, hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà ở cũng như toàn khu vực, chứa máy phát...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

Fri 01/07/2016 | 17:57 GMT+7

GVHD Phan Trường Sơn Chuyên Đề GIẢI PHÁP SÀN VƯỢT NHỊP LỚN (ÁP DỤNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI THU NHẬP THẤP) Hướng đông: giáp với đường Công Trường Mê...Chi tiết

Chi tiết

 1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:50 GMT+7

Sử dụng, khai thác triết để nét hiện đại với cửa kính lớn, tường ngoài được hoàn thiện bằng sơn nước. Mái BTCT có lớp chống thấm và cách nhiệt....Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

Fri 01/07/2016 | 17:41 GMT+7

Cấp công trình: cấp 2 Công trình bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Tổng diện tích xây dựng là 23.6 x 44.4 = 1047.84 m2 Chiều cao công...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:34 GMT+7

Khoa Xây Dựng & Điện, Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thầy Lê Văn Phước Nhân Công trình có 1 tầng hầm * Các tầng phần thân Công trình có 1...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

Fri 01/07/2016 | 17:28 GMT+7

2. Nhiệm vụ : (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) • Kiến trúc và kết cấu (60%): tính các bộ phận kết cấu của công trình (dầm, sàn tầng điển...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

Fri 01/07/2016 | 17:22 GMT+7

Công trình được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển rộng mở các hoạt động của con người. Qui mô công trình Chiều cao công trình: 34,5...Chi tiết

Chi tiết

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:16 GMT+7

Trường Đại học Mở Công trình gồm 10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng các công ty, các cửa hàng buôn bán, quán...Chi tiết

Chi tiết

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình gồm 21 tầng trong đó có một tầng hầm dùng làm gara ôtô. Công trình có tổng chiều cao là 72,9 (m) kể từ cốt 0,000 và tầng hầm nằm ở cốt –3,500...Chi tiết

Chi tiết

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình chung cư 18 tầng được xây dựng ở Huyện Bình Chánh - Tp.HCM. Chức năng sử dụng của công trình là cho thuê hay bán cho người có nhu cầu về nhà ở,...Chi tiết

Chi tiết

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

• Công trình cao ốc SACOMBANK gồm 2 tầng hầm , 17 tầng nổi với hệ thống văn phòng , phòng họp , cà phê sân vườn …. và khối tháp 17 tầng được sử dụng...Chi tiết

Chi tiết

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

- Công trình gồm 17 tầng (kể cả mái) và 1 tầng hầm. Cốt ±0,00 m được chọn đặt tại mặt sàn tầng trệt. Mặt đất tự nhiên tại cốt -1,50 m, mặt sàn...Chi tiết

Chi tiết