đồ án tốt nghiệp full download

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

Mã tài liệu

TN01A38

Mô tả

Cấp công trình: cấp 2 Công trình bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Tổng diện tích xây dựng là 23.6 x 44.4 = 1047.84 m2 Chiều cao công trình 35.8m chưa kể tầng hầm. 2.2.2. Chức năng của các tầng Tầng hầm cao 3m dùng để giữ xe, phòng thiết bị kỹ thuật thang máy, máy phát điện, phòng xử lý nước cấp và nước thải… Tầng trệt cao 3.6m: Diện tích bằng các tầng khác nhưng không xây tường ngăn nhiều, dùng để làm khu vực sảnh đi lại, phòng thiết bị, phòng bảo vệ, phòng tang lễ, nhà trẻ… Tầng điển hình ( từ tầng 2 đến tầng 11) cao 3.2m: dùng làm căn hộ. Tầng mái: dùng để đặt các thiết bị kỹ thuật, hồ nước cho toàn bộ chung cư.

Giá

500.000 vnđ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH.. 1

1.1. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.. 1

1.2. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH.. 1

1.2.1. Vị trí công trình. 1

1.2.2. Điều kiện tự nhiên. 1

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH.. 3

2.1. CƠ SỞ THỰC HIỆN.. 3

2.1.1. Tiêu chuẩn kiến trúc. 3

2.1.2. Tiêu chuẩn kết cấu. 3

2.1.3. Tiêu chuẩn điện, chiếu sang, chống sét 4

2.1.4. Tiêu chuẩn về cấp thoát nước. 4

2.1.5. Tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. 5

2.2. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC.. 5

2.2.1. Quy mô công trình. 5

2.2.2. Chức năng của các tầng. 5

2.2.3. Giải pháp đi lại 5

2.2.4. Giải pháp thông thoáng. 5

2.3. GIẢI PHÁP KẾT CẤU.. 6

2.4. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT. 6

2.4.1. Hệ thống điện. 6

2.4.2. Hệ thống nước. 6

2.4.3. Hệ thống cháy nổ. 7

2.4.4. THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC.. 7

2.5. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.. 7

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.. 8

3.1. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.. 8

3.1.1. Phân tích các hệ kết cấu chịu lực của công trình. 8

3.1.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu và hệ chịu lực cho công trình. 9

3.1.3. Phân tích và lựa chọn hệ sàn chiu lực cho công trình. 9

3.2. LỰA CHỌN VẬT LIỆU.. 13

3.2.1. Yêu cầu về vật liệu cho công trình. 13

3.2.2. Chọn vật liệu sử dụng cho công trình. 13

3.3. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU.. 15

3.3.1. Mô hình tính toán. 15

3.3.2. Tải trong tác dụng lên công trình. 15

3.3.3. Phương pháp tính toán xác định nội lực. 15

3.3.4. Lưa chọn công cụ tính toán. 16

3.4. SƠ BỘ CHON KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CHO KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.. 17

3.4.1. Sơ bộ chọn kích thước cột 17

3.4.2. Sơ bộ chọn kích thước dầm.. 19

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH.. 20

4.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC SƠ BỘ SÀN.. 21

4.1.1. Tĩnh tải 22

4.1.2. Hoạt tải 23

4.1.3. Tổng tải trọng. 25

4.2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP. 25

4.2.1. Ô bản kê bốn cạnh. 25

4.2.2. Ô bản dầm.. 30

4.3. KIỂM TRA Ô SÀN.. 32

4.3.1. Kiểm tra khả năng chịu cắt: 32

4.3.2. Kiểm tra độ võng của sàn. 33

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CẦU THANG TRỤC 1 – 2 TẦNG ĐIỂN HÌNH.. 35

5.1. CẤU TẠO CỦA CẦU THANG.. 35

5.2. XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN.. 35

5.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG.. 37

5.3.1. Tĩnh tải 37

5.3.2. Hoạt tải 38

5.3.3. Tổng tải trọng. 38

5.4. TÍNH TOÁN BẢN THANG VÀ CHIẾU NGHỈ. 39

5.4.1. Sơ đồ tính toán. 39

5.4.2. Xác định nội lực. 39

5.4.3. Tính toán cốt thép và bố trí cốt thép. 42

5.5. TÍNH TOÁN DẦM CHIẾU NGHỈ. 44

5.5.1. Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ. 44

5.5.2. Sơ đồ tính toán. 45

5.5.3. Xác định nội lực. 45

5.5.4. Tính toán cốt thép. 45

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN KHUNG KHÔNG GIAN.. 47

6.1. GIỚI THIỆU CHUNG.. 47

6.2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH.. 47

6.2.1. Tải trọng thẳng đứng. 47

6.2.2. Tải trọng ngang. 52

6.3. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN TRÊN ETABS. 56

6.3.1. Lập mô hình trên Etabs. 56

6.3.2. Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng. 59

6.3.3. Gán tải trọng. 60

6.3.4. Xác định nội lực. 62

6.4. TÍNH TOÁN DẦM VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP. 63

6.4.1. Lý thuyết tính toán. 63

6.4.2. Tính toán cốt thép. 64

6.4.3. Tính toán cốt thép ngang. 67

6.4.4. Kiểm tra điều kiện bố trí cốt thép. 69

6.5. TÍNH TOÁN CỘT VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP. 70

6.5.1. Lý thuyết tính toán. 70

6.5.2. Tính toán và bố trí cốt thép. 74

6.5.3. Tính thép ngang. 79

6.5.4. Lý thuyết kiểm tra. 80

6.6. TÍNH TOÁN VÁCH VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP. 82

6.6.1. Cơ sở lý thuyết 82

6.6.2. Tính toán cốt thép cho vách. 87

6.7. NEO VÀ NỐI CHỒNG CỐT THÉP. 91

6.7.1. Neo cốt thép. 91

6.7.2. Nối chồng cốt thép. 92

CHƯƠNG 7: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MÓNG.. 93

7.1. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.. 93

7.1.1. Công tác khảo sát 93

7.1.2. Cấu tạo địa tầng. 95

7.2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG.. 98

7.2.1. Móng cọc ép. 99

7.2.2. Móng cọc khoan nhồi 99

7.2.3. Cọc Barrette. 100

7.2.4. Lựa chọn phương án móng: 100

CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI. 101

8.1. CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN.. 101

8.2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG.. 101

8.3. MẶT BẰNG PHÂN LOẠI MÓNG.. 102

8.4. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG.. 102

8.5. CẤU TẠO CỌC VÀ CHIỀU CAO ĐÀI. 103

8.5.1. Cấu tạo cọc. 103

8.5.2. Chiều cao đài cọc. 104

8.5.3. Chiều sâu đáy đài 104

8.5.4. Tính toán sức chịu tải của cọc đơn. 107

8.6. THIẾT KẾ MÓNG M1. 111

8.6.1. Tính toán móng. 111

8.6.2. Tính toán cốt thép. 119

8.7. THIẾT KẾ MÓNG M2. 123

8.7.1. Tính toán móng. 123

8.7.2. Tính toán cốt thép. 132

8.8. THIẾT KẾ MÓNG M3. 136

8.8.1. Tính toán móng. 136

8.8.2. Tính toán cốt thép. 150

CHƯƠNG 9: THIẾT KẾ THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI. 158

9.1. QUY ĐỊNH CHUNG.. 158

9.1.1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật: 158

9.1.2. Yêu cầu chung. 158

9.2. CHUẨN BỊ THI CÔNG.. 159

9.2.1. Công tác chuẩn bị chung: 159

9.2.2. Vật liệu và thiết bị: 160

9.2.3. Thi công các công trình phụ trợ: 160

9.3. CÔNG TÁC KHOAN TẠO LỖ.. 161

9.3.1. Lựa chọn phương án thi công cọc nhồi: 161

9.3.2. Chọn máy thi công cọc: 162

9.4. CÔNG TÁC KIỂM TRA, NGHIỆM THU.. 176

9.4.1. Yêu cầu chung: 176

9.4.2. Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ: 176

9.4.3. Kiểm tra chất lượng bê tông cọc: 177

9.4.4. Kiểm tra cặn lắng trong lỗ: 177

9.4.5. Kiểm tra chất lượng dung dịch khoan: 178

9.4.6. Kiểm tra sức chịu tải của cọc: 178

9.5. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI. 180

CHƯƠNG 10: THIẾT KẾ THI CÔNG ĐÀO ĐẤT.. 181

10.1. THI CÔNG ÉP CỪ LARSSEN: 181

10.1.1. Lựa chọn phương án đóng cừ: 181

10.1.2. Tính toán chiều dài và đặc trưng hình học cừ: 182

10.2. THI CÔNG ĐÀO ĐẤT: 187

10.2.1. Tính toán khối lượng đất đào: 187

10.2.2. Lựa chọn và tính toán máy phục vụ thi công đất: 190

CHƯƠNG 11: THIẾT KẾ THI CÔNG ĐÀI CỌC.. 196

11.1. KỸ THUẬT CHUNG THI CÔNG.. 196

11.1.1. Đập đầu cọc: 196

11.1.2. Đổ bê tông lót đài cọc: 196

11.1.3. Công tác gia công và lắp dựng cốt thép đài cọc: 197

11.1.4. Công tác gia công và lắp dựng ván khuôn: 198

11.1.5. Thi công bê tông đài cọc: 198

11.2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG THI CÔNG ĐÀI CỌC: 202

11.2.1. Tính toán ván khuôn: 202

11.2.2. Tính toán khối lượng bê tông cốp thép và diện tích ván khuôn: 204

11.2.3. Phân đợt, phân đoạn đổ bê tông. 205

CHƯƠNG 12: THIẾT KẾ THI CÔNG DẦM SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH.. 206

12.1. TÍNH TOÁN KIỂM TRA HỆ SƯỜN VÀ CÂY CHỐNG: 206

12.1.1. Kích thước ván khuôn tiêu chuẩn: 206

12.2. TÍNH TOÁN CẤU TẠO VÁN KHUÔN DẦM: 209

12.2.1. Cấu tạo ván khuôn: 209

12.2.2. Tính kích thước đà gỗ. 209

12.3. TÍNH TOÁN CẤU TẠO VÁN KHUÔN SÀN: 211

12.3.1. Cấu tạo ván khuôn: 211

12.3.2. Tính kích thước sườn ngang: 212

12.3.3. Tính kích thước sườn dọc: 214

12.3.4. Kiểm tra cột chống: 216

CHƯƠNG 13: ỨNG DỤNG BÀI TOÁN QUY HOẠNH NGUYÊN ĐỂ TỐI ƯU VIỆC PHA CẮT THÉP   218

13.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH. 218

13.2. ĐẶT VẤN ĐỀ CHO BÀI TOÁN. 218

13.3. BÀI TOÁN PHA CẮT VẬT TƯ BẰNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH SỐ NGUYÊN. 218

13.3.1. Thống kê thép dầm khung trục C. 219

13.3.2. Mô hình bài toán. 219

 

Các tài liệu cùng danh mục

Views

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Fri 01/07/2016 | 18:02 GMT+7

 Tầng1: là nơi để xe, hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà ở cũng như toàn khu vực, chứa máy phát...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

Fri 01/07/2016 | 17:57 GMT+7

GVHD Phan Trường Sơn Chuyên Đề GIẢI PHÁP SÀN VƯỢT NHỊP LỚN (ÁP DỤNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI THU NHẬP THẤP) Hướng đông: giáp với đường Công Trường Mê...Chi tiết

Chi tiết

 1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:50 GMT+7

Sử dụng, khai thác triết để nét hiện đại với cửa kính lớn, tường ngoài được hoàn thiện bằng sơn nước. Mái BTCT có lớp chống thấm và cách nhiệt....Chi tiết

Chi tiết

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:40 GMT+7

Đại học Mở Hồ Chí Minh Thầy Nguyễn Hoài Nghĩa - Các hệ kết cấu cơ bản: Kết cấu khung, kết cấu tường chịu lực, kết cấu lõi cứng và kết cấu hộp...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:34 GMT+7

Khoa Xây Dựng & Điện, Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thầy Lê Văn Phước Nhân Công trình có 1 tầng hầm * Các tầng phần thân Công trình có 1...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

Fri 01/07/2016 | 17:28 GMT+7

2. Nhiệm vụ : (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) • Kiến trúc và kết cấu (60%): tính các bộ phận kết cấu của công trình (dầm, sàn tầng điển...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

Fri 01/07/2016 | 17:22 GMT+7

Công trình được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển rộng mở các hoạt động của con người. Qui mô công trình Chiều cao công trình: 34,5...Chi tiết

Chi tiết

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:16 GMT+7

Trường Đại học Mở Công trình gồm 10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng các công ty, các cửa hàng buôn bán, quán...Chi tiết

Chi tiết

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình gồm 21 tầng trong đó có một tầng hầm dùng làm gara ôtô. Công trình có tổng chiều cao là 72,9 (m) kể từ cốt 0,000 và tầng hầm nằm ở cốt –3,500...Chi tiết

Chi tiết

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình chung cư 18 tầng được xây dựng ở Huyện Bình Chánh - Tp.HCM. Chức năng sử dụng của công trình là cho thuê hay bán cho người có nhu cầu về nhà ở,...Chi tiết

Chi tiết

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

• Công trình cao ốc SACOMBANK gồm 2 tầng hầm , 17 tầng nổi với hệ thống văn phòng , phòng họp , cà phê sân vườn …. và khối tháp 17 tầng được sử dụng...Chi tiết

Chi tiết

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

- Công trình gồm 17 tầng (kể cả mái) và 1 tầng hầm. Cốt ±0,00 m được chọn đặt tại mặt sàn tầng trệt. Mặt đất tự nhiên tại cốt -1,50 m, mặt sàn...Chi tiết

Chi tiết