đồ án tốt nghiệp full download

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

Mã tài liệu

TN01A40

Mô tả

GVHD Phan Trường Sơn Chuyên Đề GIẢI PHÁP SÀN VƯỢT NHỊP LỚN (ÁP DỤNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI THU NHẬP THẤP) Hướng đông: giáp với đường Công Trường Mê Linh. Hướng tây: giáp với đường Mạc Thị Bưởi. Hướng nam: giáp với đường Phan Văn Đạt. Hướng bắc: giáp với Đường Hai Bà Trưng. 1.1.5. Công năng công trình Tầng Hầm: Bố trí nhà xe. Tầng Trệt: Khu trung tâm thương mại. Tầng 2: Khu trung tâm thương mại. Tầng 3  18: Bố trí căn hộ.

Giá

500.000 vnđ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH.. 12

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH.. 12

1.1.1. Mục đích xây dựng công trình. 12

1.1.2. Vị trí và đặc điểm công trình. 13

1.1.3. Quy mô công trình. 15

1.1.4. Vị trí giới hạn công trình. 18

1.1.5. Công năng công trình. 18

1.2. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CÔNG TRÌNH.. 19

1.2.1. Giải pháp mặt bằng. 19

1.2.2. Giải pháp giao thông trong công trình. 19

1.3. GIẢI PHÁP KẾT CẤU CỦA KIẾN TRÚC.. 19

1.4. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC.. 20

1.4.1. Hệ thống điện. 20

1.4.2. Hệ thống cấp nước. 20

1.4.3. Hệ thống thoát nước. 21

1.4.4. Hệ thống thống gió. 21

1.4.5. Hệ thống chiếu sáng. 21

1.4.6. Hệ thống phòng cháy chữa cháy. 21

1.4.7. Hệ thống chống sét 21

1.4.8. Hệ thống thoát rác. 21

CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU.. 23

2.1. GIẢI PHÁP VẬT LIỆU.. 23

2.2. BỐ TRÍ HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC.. 24

2.3. LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN.. 24

2.3.1. Sơ bộ chiều dày sàn. 24

2.3.2. Sơ bộ chọn tiết diện vách và lõi thang máy. 25

2.3.3. Sơ bộ chiều dày sàn và tường tầng hầm.. 28

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG.. 30

3.1. CƠ SỞ TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG.. 30

3.2. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG CHO CÔNG TRÌNH.. 30

3.2.1. Tĩnh tải tác dụng lên sàn. 30

3.2.2. Hoạt tải tác dụng lên sàn. 33

3.2.3. Đặc trưng động học công trình. 34

3.2.4. Tải trọng gió. 43

3.2.5. Tải trọng động đất 54

3.2.6. Tổ hợp tải trọng. 65

3.3. CÁC GIẢ THIẾT KHI TÍNH TOÁN CHO MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH.. 76

3.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỘI LỰC.. 76

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ TẦNG 3 BẰNG MÔ HÌNH 3D.. 77

4.1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN.. 77

4.1.1. Kích thước sơ bộ. 77

4.1.2. Tải trọng. 78

4.2. MÔ HÌNH 3D BẢN THANG.. 82

4.3. KẾT QUẢ NỘI LỰC.. 82

4.3.1. MÔ HÌNH 3D CẦU THANG BỘ VÀO CÔNG TRÌNH.. 82

4.3.2. MÔ HÌNH 3D SAU KHI XUẤT MÔ HÌNH SANG SAP. 83

4.4. TÍNH TOÁN CỐT THÉP. 86

4.5. TÍNH TOÁN DẦM THANG.. 88

4.5.1. Moment và lực dọc của dầm.. 88

4.5.2. Tính cốt thép dọc. 88

4.5.3. Tính cốt thép đai 88

4.6. KẾT QUẢ CHUYỂN VỊ. 90

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI BẰNG MÔ HÌNH 3D ĐỂ CHỌN THÉP BỐ TRÍ  92

5.1. LỰA CHỌN MÔ HÌNH.. 92

5.2. KIẾN TRÚC.. 92

5.3. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN.. 93

5.3.1. Kích thước sơ bộ. 93

5.3.2. Vật liệu. 94

5.3.3. Tải trọng. 94

5.4. TÍNH TOÁN NỘI LỰC ĐÁY BẰNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI PHẦN MỀM SAP  97

5.5. Tải trọng và tổ hợp tải trọng. 98

5.5.1. Các trường hợp tải trọng tác dụng lên hồ nước mái 98

5.5.2. Momen trong bản nắp, bản đáy, bản thành. 101

5.6. TÍNH TOÁN CỐT THÉP. 112

5.6.1. Tính toán cốt thép bản nắp. 112

5.6.2. Tính cốt thép bản thành. 113

5.6.3. Tính cốt thép bản đáy. 114

5.6.4. Tính cốt thép dầm nắp và đáy. 115

5.6.5. Tính cốt thép đai 117

5.6.6. Bố trí cấu tạo cốt treo. 120

5.7. TÍNH TOÁN CỘT: 121

5.8. Kiểm tra độ võng. 122

5.8.1. Kiểm tra độ võng bản nắp và bản đáy. 122

5.9. KIỂM TRA NỨT BẢN THÀNH VÀ BẢN ĐÁY.. 123

5.9.1. Cơ sở lý thuyết 123

5.9.2. Tính nứt bản thành và bản đáy. 126

CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH TÍNH TOÁN SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC CĂNG SAU   130

6.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SÀN BÊ TÔNG ƯLT. 130

6.2. QUAN NIỆM THIẾT KẾ CÁC DẠNG SÀN BÊ TÔNG ƯLT. 131

6.2.1. Sàn bê tông ứng lực trước môt phương. 131

6.2.2. Sàn hai phương và sàn phẳng đơn giản. 133

6.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN NỘI LỰC SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ƯLT. 139

6.3.1. Phương pháp khung tương đương. 140

6.3.2. Phương pháp phần tử hữu hạn. 152

6.4. MÔ HÌNH CÁP ỨNG LỰC TRƯỚC.. 153

6.4.1. Quỹ đạo cáp ứng lực trước. 153

6.4.2. Tính toán tải trọng tương đương do cáp. 158

6.5. KHẢ NĂNG CHỐNG CẮT CỦA BẢN.. 162

6.5.1. Trạng thái phá hoại của sàn hai phương do lực cắt 162

6.5.2. Kiểm tra và thiết kế khả năng chịu cắt của bản sàn. 164

6.6. ĐỘ VÕNG CỦA SÀN.. 168

6.7. MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ CẤU TẠO.. 173

6.7.1. Cốt thép thường cấu tạo. 173

6.7.2. Bố trí cáp trong sàn. 174

6.8. QUY TRÌNH TÍNH TOÁN SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ƯLT. 178

CHƯƠNG 7: LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG LỰC TRƯỚC TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (KHÔNG XÉT ĐẾN BÀI TOÁN KẾT CẤU TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG.. 183

7.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.. 183

7.1.1. Trường hợp 1. 184

7.1.2. Trường hợp 2. 184

7.2. QUY TRÌNH THIẾT KẾ.. 185

7.3. MỘT SỐ LƯU Ý KHI XÉT ẢNH HƯỞNG THÀNH PHẦN ỨNG LỰC TRƯỚC TRONG KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG.. 186

CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ SÀN TẦNG 3 - 18. 188

8.1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN.. 188

8.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế. 188

8.1.2. Lựa chọn vật liệu. 188

8.2. LỰA CHỌN THÔNG SỐ CÁP. 190

8.2.2. Lựa chọn tải trọng cân bằng của ứng lực trước trong sàn. 192

8.2.3. Tổ hợp tải trọng. 192

8.3. LỰA CHỌN THÔNG SỐ CÁP. 195

8.4. TÍNH TỔN HAO ỨNG SUẤT. 199

8.5. CAO ĐỘ CÁP. 200

8.6. MÔ HÌNH KẾT CẤU VÀ CHIA DẢI SÀN THEO KHUNG TƯƠNG ĐƯƠNG.. 201

8.7. KIỂM TRA ỨNG SUẤT CỦA SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ƯLT. 203

8.8. KIỂM TRA NỨT. 222

8.9. KIỂM TRA CHUYỂN VỊ CỦA SÀN DỰ ỨNG LỰC.. 222

8.10. TINH CỐT THEP THƯỜNG GIA CƯỜNG.. 224

8.10.1. Tại các gối tựa A, B, C, D. 224

8.10.2. Tại nhịp. 225

8.11. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG (KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CẮT CỦA SÀN) 227

1.1.1. Kiểm tra chọc thủng tại vách biên. 229

1.1.2. Kiểm tra chọc thủng tại vách giữa. 229

CHƯƠNG 9: THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO KHUNG VÁCH – LÕI. 232

9.1. TỔNG QUAN VỀ LÕI - VÁCH.. 232

9.2. Lý thuyết tính toán. 232

9.2.1. Phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi 233

9.2.2. Phương pháp giả thuyết vùng biên chịu moment 235

9.2.3. Phương pháp cổ điển. 237

9.2.4. Phương pháp biểu đồ tương tác. 238

9.2.5. Kết luận. 238

9.3. Tính toán vách cứng công trình. 239

9.3.1. Vách C2 (Vách chữ nhật) 239

9.3.2. Vách D2 (Vách chữ T) 246

9.3.3. Vách D1 (Vách chữ L) 252

9.4. Tính toán lõi công trình. 258

9.4.1. Tính toán vách (Pier) 258

9.4.2. Tính toán dầm cao – Spandrel (Deep Beam) 265

CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG.. 278

10.1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH.. 278

10.2. GIỚI THIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.. 278

10.3. TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÍNH MÓNG.. 280

10.4. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG.. 282

10.5. CƠ SỞ TÍNH TOÁN.. 285

10.5.1. Các giả thiết tính toán. 285

10.5.2. Tải trọng. 286

10.5.3. Cấu tạo đài 287

10.5.4. Sơ bộ chiều sâu đáy đài và cách kích thước. 287

10.5.5. Cấu tạo cọc. 288

10.5.6. Tính toán móng M1 ( Vách chữ nhật C2 và B2) 296

 

Các tài liệu cùng danh mục

Views

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Fri 01/07/2016 | 18:02 GMT+7

 Tầng1: là nơi để xe, hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà ở cũng như toàn khu vực, chứa máy phát...Chi tiết

Chi tiết

 1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:50 GMT+7

Sử dụng, khai thác triết để nét hiện đại với cửa kính lớn, tường ngoài được hoàn thiện bằng sơn nước. Mái BTCT có lớp chống thấm và cách nhiệt....Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

Fri 01/07/2016 | 17:41 GMT+7

Cấp công trình: cấp 2 Công trình bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Tổng diện tích xây dựng là 23.6 x 44.4 = 1047.84 m2 Chiều cao công...Chi tiết

Chi tiết

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:40 GMT+7

Đại học Mở Hồ Chí Minh Thầy Nguyễn Hoài Nghĩa - Các hệ kết cấu cơ bản: Kết cấu khung, kết cấu tường chịu lực, kết cấu lõi cứng và kết cấu hộp...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:34 GMT+7

Khoa Xây Dựng & Điện, Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thầy Lê Văn Phước Nhân Công trình có 1 tầng hầm * Các tầng phần thân Công trình có 1...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

Fri 01/07/2016 | 17:28 GMT+7

2. Nhiệm vụ : (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) • Kiến trúc và kết cấu (60%): tính các bộ phận kết cấu của công trình (dầm, sàn tầng điển...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

Fri 01/07/2016 | 17:22 GMT+7

Công trình được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển rộng mở các hoạt động của con người. Qui mô công trình Chiều cao công trình: 34,5...Chi tiết

Chi tiết

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:16 GMT+7

Trường Đại học Mở Công trình gồm 10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng các công ty, các cửa hàng buôn bán, quán...Chi tiết

Chi tiết

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình gồm 21 tầng trong đó có một tầng hầm dùng làm gara ôtô. Công trình có tổng chiều cao là 72,9 (m) kể từ cốt 0,000 và tầng hầm nằm ở cốt –3,500...Chi tiết

Chi tiết

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình chung cư 18 tầng được xây dựng ở Huyện Bình Chánh - Tp.HCM. Chức năng sử dụng của công trình là cho thuê hay bán cho người có nhu cầu về nhà ở,...Chi tiết

Chi tiết

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

• Công trình cao ốc SACOMBANK gồm 2 tầng hầm , 17 tầng nổi với hệ thống văn phòng , phòng họp , cà phê sân vườn …. và khối tháp 17 tầng được sử dụng...Chi tiết

Chi tiết

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

- Công trình gồm 17 tầng (kể cả mái) và 1 tầng hầm. Cốt ±0,00 m được chọn đặt tại mặt sàn tầng trệt. Mặt đất tự nhiên tại cốt -1,50 m, mặt sàn...Chi tiết

Chi tiết