đồ án tốt nghiệp full download

Kho đồ án Kinh Tế Xây Dựng

Views

Đồ án tốt nghiệp Kinh tế xây dựng 7 tầng

Đồ án tốt nghiệp Kinh tế xây dựng 7 tầng

Mon 19/10/2015 | 16:40 GMT+7

Quy mô xây dựng: bao gồm khối nhà làm việc 7 tầng với diện tích xây dựng sàn tầng nổi là 4.823 m2 và 1 tầng hầm với diện tích 953 m2. Cấp công trình: Công...Chi tiết

Chi tiết